polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Niciński K. -
Found : 7
View:
1. 

Z. 4 (2006)

Borkowska, Grażyna. Red.

Keywords: Leopold Tyrmand’s creativity , Mikhail Bakhtin’s concepts , carnivalisation theory , social realism , poetics of carnival , official culture , grotesque

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Irena Furnal, Spektakle pamięci. O polskiej prozie autobiograficznej pierwszej połowy XX wieku. Kielce 2005

Foltyniak, Anna

Keywords: autobiographical prose , memory mechanisms , the identity of the author and the protagonist

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Z. 4 (2006)

Borkowska, Grażyna. Red.

Keywords: autobiography, autobiographical novel, Philippe Lejeune’s concepts , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Z. 4 (2006)

Borkowska, Grażyna. Red.

Keywords: diary writing , literary status of a diary , motives of starting a diary

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Z. 4 (2006)

Borkowska, Grażyna. Red.

Keywords: personal diary , continuity , discontinuity of river , Pierre-Hyacinthe Azaïs’s diary , Claude Mauriac’s diary

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Z. 4 (2006)

Borkowska, Grażyna. Red.

Keywords: diary , everyday writing practice , materiality , text , medium of a diary

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Z. 4 (2006)

Borkowska, Grażyna. Red.

Keywords: Maria Kuncewiczowa’s creativity , Kuncewiczowa’s letters to her husband , autobiographical themes

Find similar objects  |  Add to bibliography