Orgelbrand, Michał, 1997, „Ja teraz powiem przemowe…” – mowa pogrzebowa w wykonaniu mieszkańca wsi Mejry (Białoruś)