Object

Title: Delimitation of the systems of protected areas according to the criteria of landscape ecology upon the example of Polesie Lubelskie

Creator:

Chmielewski, Tadeusz Jan (1950- )

Date issued/created:

1990

Resource Type:

Article

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 28-29 ; ISSN 0009-6172

References:

Andrzejewski R. 1983. W poszukiwaniu teorii fizjocenozy. Wiad. Ekol. 29 (2): 93-125. ; Bartkowski T. 1983. O rozwoju i istocie pojęcia "ekologia krajobrazu". W: Dyskusja nad pojęciem ekologii krajobrazu. Pod red. T. Bartkowski. Poznańskie Tow. Przyj. Nauk o Ziemi, Oddział Wielkopolski, Poznań, 46-78. ; Chmielewski T. J. 1986a. Analiza stosunków ekologicznych jako wstępny etap planowania zagospodarowania przestrzennego parków krajobrazowych (na przykładzie Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia). Człowiek i Środowisko 10, 3: 325-349. ; Chmielewski T. J. 1986b. W sprawie utworzenia parku narodowego na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Chrońmy Przyr. Ojczystą, t. XLII, z. 4: 61-67. ; Chmielewski T. J. 1987. Zarys ekologicznej struktury krajobrazu w rejonie LZW. W: Określenie dróg przenoszenia abiotycznego i ekologicznego głównych polutantów w regionie LZW. Tom. 1: Stan badań obszrów LZW ze szczególnym uwzględnieniem CRW. Red. L. Pawłowski, J. Malicki. Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej nr 171, Politechnika Lubelska, s. 366-381. ; Chmielewski T. J. 1988a. O strefowo-pasmowo-węzłowej strukturze układów ponadekosystemowych. Wiad. Ekol. 34, 2: 165-185. ; Chmielewski T. J. 1988b. Regionalne zespoły obszarów chronionych: problemy funkcjonowania przyrody i gospodarki. W: Problemy tworzenia i funkcjonowania systemu obszarów chronionych w Polsce środkowo-wschodniej i na Ukrainie. Materiały z konferencji naukowej w Zamościu, UW Zamość, IGPiK Lublin i TWWP Lublin. ; Chmielewski T. J. 1988c. Problemy utworzenia i funkcjonowania Poleskiego Parku Narodowego. W: Problemy tworzenia i funkcjonowania systemu obszarów chronionych w Polsce środkowo-wschodniej i na Ukrainie. Materiały z konferencji naukowej w Zamościu, 21-23 września 1988, Lublin-Zamość, s. 165-177. ; Chmielewski T. J., Sołtys M. 1987. Analiza i ocena zmian w szacie roślinnej LZW ze szczególnym uwzględnieniem CRW TUP O. Lublin. Maszynopis, ss. 119, mapa 1 : 100 000 i 1 : 50 000. ; Chmielewski T. J., Harasimiuk M., Wilgat T. 1989. Kształtowanie systemu obszarów chronionych Polski środkowowschodniej. W: Parki krajobrazowe szkołą ekologicznego myślenia i działania. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej w Kazimierzu Dolnym w dn. 15-17 maja 1989. UW Lublin, UMCS Lublin, PZITS NOT O. Lublin., Zarząd Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Lublin-Kazimierz. ; Fijałkowski D. 1983. Ochrona przyrody w makroregionie lubelskim. UMCS, Lublin. ; Gacka-Grzesikiewicz E. 1976. Ekologiczne problemy tworzenia nowych typów obszarów chronionych jako formy ochrony środowiska. Wiad. Ekol. 22, 1: 3-25. ; Gacka-Grzesikiewicz E., Różycka W. 1977. Obszary chronione a przestrzenna struktura aglomeracji. IKŚ Warszawa, ss. 76. ; Gacka-Grzesikiewicz E. i inni 1979. Koncepcja ekologicznego systemu obszarów chronionych dla województwa chełmskiego. Człowiek i Środowisko nr 2. ; Kassenberg A., Rolewicz C. 1985. Przestrzenna diagnoza ochrony środowiska w Polsce. Studia KPZK PAN, t. 39, PWN Warszawa, ss. 126. ; Kondracki J. 1978. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa. ; Naveh Z., Lieberman S. V. 1984. Landscape ecology. Theory and application. Springer Verlag, New York, London, Tokyo, ss. 376. ; Piotrowska M., Wójciak J., Borchulski Z. 1990. Bagno Bubnów, projektowany rezerwat faunistyczny w województwie chełmskim. Chrońmy Przyr. Ojczystą. 46, 4-5: 54-61. ; Wilgat T. z zespołem 1986. Projekt sieci parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie lubelskim. Etap II SITR Lublin, maszynopis, ss. 68, mapy 1 : 100 000. ; Wolfram K. 1985. Zielone Płuca Polski. Przyroda Polska 5/6: 9-11. ; Założenia planu przestrzennego zafospodarowania kraju do 1995 r. Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, Warszawa 1986.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

46

Issue:

4-5

Start page:

20

End page:

29

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:84546 ; oai:rcin.org.pl:84546

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

Nov 18, 2019

In our library since:

Nov 18, 2019

Number of object content hits:

61

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/102690

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information