Object structure

Title:

Prezydenci RP na uchodźstwie wobec obchodów świąt narodowych

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 2 (2019)

Creator:

Piotrowski, Jacek (1967- )

Contributor:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

s. 5-20 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; 23 cm

Subject and Keywords:

Polska -- emigracja i imigracja [KABA] ; Święta narodowe -- Polska [KABA] ; Święto Niepodległości 11 listopada [KABA] ; Święto Konstytucji 3 Maja [KABA] ; uchodźstwo polityczne ; orędzia prezydenckie

Abstract:

Celem jest zaprezentowanie stosunku prezydentów RP na uchodźstwie do obchodów świąt narodowych, jak rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r. czy odzyskania niepodległości 11 XI 1918 r. Autor podsumował cele oraz sposoby świętowania przez głowy państwa w latach 1939–1990. Uwzględnione zostały medialne echa tych poczynań. W efekcie udało się uchwycić specyfikę obchodów w kolejnych kadencjach. Autor stawia tezę o istotnym ich znaczeniu nie tylko dla podtrzymania polskości na obczyźnie, ale także dla gry politycznej w wymiarze wewnętrznym i na arenie międzynarodowej.

References:

Danel J.K., Orędownik Niepodległości. Kazimierz Sabbat 1913–1989, Kraków 2015.
Dobroński A.C., Prezydent Ryszard Kaczorowski. Działalność niepodległościowa prezydentów RP na uchodźstwie 1939–1990, red. B. Polak, M. Polak, Koszalin 2011.
Gmurczyk-Wrońska M., Polska – niepotrzebny aliant Francji?, Warszawa 2003.
Kania K., Edward Bernard Raczyński 1891–1993. Dyplomata i polityk, Warszawa 2014.
Polak B., Prezydent August Zaleski 1947–1972, w: Działalność niepodległościowa prezydentów RP na uchodźstwie 1939–1990, red. B. Polak, M. Polak, Koszalin 2011.
Tebinka J., „Wielka Brytania dotrzyma lojalnie swojego słowa”. Winston S. Churchill a Polska, Warszawa 2013.
Werra Z.J., Ukonstytuowanie się, działalność i znaczenie społeczno-polityczne Rady Trzech jako prezydenckiego organu kolegialnego 1954–1972, w: Działalność niepodległościowa prezydentów RP na uchodźstwie 1939–1990, red. B. Polak, M. Polak, Koszalin 2011.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

2

Start page:

5

End page:

20

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.2.01

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;