Object

Title: Święto Niepodległości 11 listopada i inne święta narodowe w działalności propagandowej i edukacyjnej rządu RP na obczyźnie (lata czterdzieste i pięćdziesiąte XX w.)

Creator:

Wolsza, Tadeusz (1956- )

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 2 (2019)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 21-44 ; Summary in Polish and English ; 23 cm

Abstract:

The article deals with the celebration of national days of 3 May, 15 August, and 11 November in the conditions of the second Polish “Great Emigration”. The chronological scope of the study covers the years from 1939 to 1956, i.e. from the establishment of the Polish government in France to the events in Poland that awakened hopes of Poles abroad of democratisation of the country. I focus primarily on actions of the Polish government with occasional references to some of the initiatives of the president as well as various associations, political parties and the Polish Armed Forces in the West.

References:

Dobroński A., Obchody rocznic Konstytucji 3 Maja w „polskim Londynie”, w: Między historią a prawem, red. P. Leszczyński, R. Nir, M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2007. ; Dymarski M., Polskie obozy odosobnienia we Francji i w Wielkiej Brytanii w latach 1939–1942, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 3. ; Dymarski M., Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Brytanii 1939–1945, Wrocław 1999. ; Habielski R., Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999. ; Kaczmarski K., O Wielką Polskę na wojennym wychodźstwie. Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939–1943), Rzeszów 2013. ; Korol-Chudy A., „Czy chcecie, by was nadal wodzono za nos”? Propaganda niemiecka wobec żołnierzy 2. Korpusu Polskiego we Włoszech. Cele – środki – motywy, w: Za naszą i waszą wolność. Bitwa o Monte Cassino z perspektywy polskiej i włoskiej, red. C. Salmeri, Katowice 2017. ; Król E.C., Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945, Warszawa 2006. ; Mazowiecki W., Pierwsze starcie. Wydarzenia 3 maja 1946, Warszawa 1998. ; Piotrowski J., „Skandaliczna” audycja w polskojęzycznej rozgłośni BBC 12 maja 1940 r., „Niepodległość” 2007, t. LVII. ; Podhorodecki P., Turza A., Pierwszy projekt ustanowienia dnia 11 listopada Narodowym Świętem Niepodległości, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2018, nr 1–2. ; Polityka uchodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii w okresie „zimnej wojny”. Podróż gen. Andersa do USA w 1950 r., oprac. A. Zaćmiński, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 2. ; Pragier A., Puszka Pandory, Londyn 1969. ; Przygotowania i przebieg wizyty gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w USA w 1946 r. Raport ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego, oprac. T. Wolsza, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 2. ; Tchórzewska-Hautt M., Obchody dnia niepodległości w Polsce w latach 1920–1988, w: Idea niepodległości i suwerenności narodowej w działalności Polaków w kraju i na obczyźnie (1918–1998), red. M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2000. ; Wachowska B., Od 11 listopada do 11 listopada czyli spory o symboliczne święto niepodległości Polski, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1995, nr 54. ; Wojewódzki I., Kazimierz Sosnkowski podczas II wojny światowej. Książę niezłomny czy Hamlet w mundurze?, Warszawa 2009. ; Wolsza T., „Katyń to już na zawsze katy i katowani”. W „polskim Londynie” o sowieckiej zbrodni w Katyniu (1940–1956), Warszawa 2008. ; Wolsza T., Rząd bez władzy? Uwagi na temat działalności rządu RP na obczyźnie w latach 1939–1989. Przegląd i postulaty badawcze, „Dzieje Najnowsze” 2010, nr 4. ; Wolsza T., „To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku, Warszawa 2015. ; Wolsza T., Wokół milenium 1966 r., „Wiadomości Historyczne” 2002, nr 4. ; Zuziak J., Obozy izolacyjne Rothesay i Tignabruaich. Z historii Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, „Mars” 1995, nr 3.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

2

Start page:

21

End page:

44

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:81744 ; oai:rcin.org.pl:81744 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.2.02

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information