Object structure

Title:

Święto Niepodległości 11 listopada i inne święta narodowe w działalności propagandowej i edukacyjnej rządu RP na obczyźnie (lata czterdzieste i pięćdziesiąte XX w.)

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 2 (2019)

Creator:

Wolsza, Tadeusz (1956- )

Contributor:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

s. 21-44 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; 23 cm

Subject and Keywords:

Polacy -- za granicą -- polityka i rządy -- 20 w. [KABA] ; Polska. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie -- historia [KABA] ; Polska -- emigracja i imigracja -- 1945- ; Polacy -- edukacja -- za granicą -- 1945-1990 [KABA] ; Święto Niepodległości 11 listopada [KABA] ; Święto Konstytucji 3 Maja [KABA] ; Święto Wojska Polskiego [KABA]

Abstract:

Artykuł traktuje o obchodach uroczystości świąt narodowych 3 Maja, 15 sierpnia i 11 listopada w warunkach polskiej Drugiej Wielkiej Emigracji. Chronologicznie uwzględniłem lata 1939–1956, od powołania do życia rządu RP we Francji, po wydarzenia w Polsce, które rozbudziły nadzieje Polaków na obczyźnie na demokratyzację kraju. W rozważaniach zwróciłem uwagę przede wszystkim na działalność rządu RP, z jednoczesnym odwołaniem się do niektórych inicjatyw prezydenta oraz partii, stronnictw politycznych i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

References:

Dobroński A., Obchody rocznic Konstytucji 3 Maja w „polskim Londynie”, w: Między historią a prawem, red. P. Leszczyński, R. Nir, M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2007.
Dymarski M., Polskie obozy odosobnienia we Francji i w Wielkiej Brytanii w latach 1939–1942, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 3.
Dymarski M., Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Brytanii 1939–1945, Wrocław 1999.
Habielski R., Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999.
Kaczmarski K., O Wielką Polskę na wojennym wychodźstwie. Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939–1943), Rzeszów 2013.
Korol-Chudy A., „Czy chcecie, by was nadal wodzono za nos”? Propaganda niemiecka wobec żołnierzy 2. Korpusu Polskiego we Włoszech. Cele – środki – motywy, w: Za naszą i waszą wolność. Bitwa o Monte Cassino z perspektywy polskiej i włoskiej, red. C. Salmeri, Katowice 2017.
Król E.C., Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945, Warszawa 2006.
Mazowiecki W., Pierwsze starcie. Wydarzenia 3 maja 1946, Warszawa 1998.
Piotrowski J., „Skandaliczna” audycja w polskojęzycznej rozgłośni BBC 12 maja 1940 r., „Niepodległość” 2007, t. LVII.
Podhorodecki P., Turza A., Pierwszy projekt ustanowienia dnia 11 listopada Narodowym Świętem Niepodległości, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2018, nr 1–2.
Polityka uchodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii w okresie „zimnej wojny”. Podróż gen. Andersa do USA w 1950 r., oprac. A. Zaćmiński, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 2.
Pragier A., Puszka Pandory, Londyn 1969.
Przygotowania i przebieg wizyty gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w USA w 1946 r. Raport ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego, oprac. T. Wolsza, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 2.
Tchórzewska-Hautt M., Obchody dnia niepodległości w Polsce w latach 1920–1988, w: Idea niepodległości i suwerenności narodowej w działalności Polaków w kraju i na obczyźnie (1918–1998), red. M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2000.
Wachowska B., Od 11 listopada do 11 listopada czyli spory o symboliczne święto niepodległości Polski, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1995, nr 54.
Wojewódzki I., Kazimierz Sosnkowski podczas II wojny światowej. Książę niezłomny czy Hamlet w mundurze?, Warszawa 2009.
Wolsza T., „Katyń to już na zawsze katy i katowani”. W „polskim Londynie” o sowieckiej zbrodni w Katyniu (1940–1956), Warszawa 2008.
Wolsza T., Rząd bez władzy? Uwagi na temat działalności rządu RP na obczyźnie w latach 1939–1989. Przegląd i postulaty badawcze, „Dzieje Najnowsze” 2010, nr 4.
Wolsza T., „To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku, Warszawa 2015.
Wolsza T., Wokół milenium 1966 r., „Wiadomości Historyczne” 2002, nr 4.
Zuziak J., Obozy izolacyjne Rothesay i Tignabruaich. Z historii Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, „Mars” 1995, nr 3.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

2

Start page:

21

End page:

44

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.2.02

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;