Object

Title: Wychowanie patriotyczne w działalności oświatowej polskiej emigracji niepodległościowej na przykładzie Wielkiej Brytanii w latach 1945–1990

Creator:

Jastrzębska-Golonka, Danuta

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 2 (2019)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 67-89 ; Summary in Polish and English ; 23 cm

Abstract:

The article is devoted to the emigrant educational activity among Polish refugees in Great Britain after 1945. For Poles living outside the country patriotic education was one of the most important educational tasks shaping their national identity. The teaching of patriotism was based on the sharing of knowledge about Poland, its history and culture, especially through symbolic references to Polish tradition, including national holidays: 3 May and 11 November – not recognized by the socialist government in the country but celebrated abroad to preserve historical memory and national identity as well to struggle for Independent Poland.

References:

Bober-Pełzowska M., Tuzimek J., Nauka czytania i pisania w elementarzach Mariana Falskiego, w: Problemy psychodydaktyki nauczania początkowego, red. M. Przetacznik-Gierowska, Warszawa 1992, s. 10–65. ; Bogusławska A., Czy potrzebny jest nowy Elementarz?, „Wychowanie Ojczyste”, III–IV 1956, nr 3, s. 1–7. ; Brańska E., Zapomniany autor Elementarza, „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 10, s. 13–17. ; Chwastyk-Kowalczyk J., Polskie czasopisma emigracyjne wspierające edukację w Wielkiej Brytanii w latach 1946–2017, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2017, nr 1–2, s. 133–153. ; Dąbrowski J., Z rozważań o wychowaniu, „Wiadomości Nauczycielskie”, I–III 1946, nr 7–9, s. 2–5. ; Gliński M., Marian Falski, autor kultowego „Elementarza” urodził się 130 lat temu, culture.pl, https://culture.pl/pl/artykul/marian-falski-autor-kultowego-elementarza-urodzil-sie-130-lat-temu (dostęp: 20 X 2018). ; Jurek A., W czym tkwi fenomen Elementarza Falskiego, http://www.reedukacja.pl/default.aspx? action=view&item=586 (dostęp: 2 X 2018). ; Kondracki T., Historia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii 1946–1996, Londyn 1996. ; Ludzińska K., Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii, „Studia Polonijne” (Lublin) 1983, t. VII, s. 127–150. ; Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, t. II, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2016. ; Pędrak A., Szkolnictwo polonijne w Wielkiej Brytanii i Irlandii, 2017, http://dx.doi.org/ 10.18778/8088-705-3.02 (dostęp: 18 IX 2018). ; Radzik T., Historia Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za Granicą 1941–1991, Londyn 1999. ; Radzik T., Polska diaspora w Wielkiej Brytanii, w: Polska diaspora, red. nauk. A. Walaszek, Kraków 2001, s. 149–166. ; Radzik T., Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej, Lublin 1991. ; Radzik T., Z dziejów społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej (1945–1990), Lublin 1991. ; Szczepański J.A., To był elementarz!, Nowiny24, https://nowiny24.pl/to-byl-elementarz/ar/ 5921087 (dostęp: 12 X 2018). ; Zamecka-Zalas O., Pedagodzy – zasłużeni dla zachowania tożsamości narodowej Polaków na uchodźstwie po II wojnie światowej (na przykładzie organizacji Polska Macierz Szkolna), w: Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym, red. A. Ładyżyński, M. Piotrowska, M. Kasprzak, Wrocław 2017, s. 201–216.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

2

Start page:

67

End page:

89

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:81746 ; oai:rcin.org.pl:81746 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.2.04

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information