Object structure

Title:

Wychowanie patriotyczne w działalności oświatowej polskiej emigracji niepodległościowej na przykładzie Wielkiej Brytanii w latach 1945–1990

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 2 (2019)

Creator:

Jastrzębska-Golonka, Danuta

Contributor:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

s. 67-89 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; 23 cm

Subject and Keywords:

Polska -- emigracja i imigracja -- 1945-1990 [KABA] ; Polacy -- edukacja -- za granicą -- 1945-1990 [KABA] ; Szkoły polskie -- Wielka Brytania -- 1945-1990 [KABA] ; Święta narodowe -- Polska [KABA] ; Niepodległość [KABA] ; wychowanie patriotyczne

Abstract:

Tematem artykułu jest emigracyjna działalność oświatowa wśród polskich uchodźców w Wielkiej Brytanii po 1945 r. Wychowanie patriotyczne stanowiło dla Polaków mieszkających poza granicami kraju jedno z najważniejszych zadań edukacyjnych kształcących tożsamość narodową. Nauka patriotyzmu opierała się na przekazywaniu wiedzy o Polsce, jej historii i kulturze, zwłaszcza poprzez symboliczne odwołania do polskiej tradycji, w tym świąt narodowych – 3 Maja i 11 listopada – nieuznawanych przez rząd socjalistyczny, a celebrowanych na obczyźnie w ramach troski o pamięć historyczną, tożsamość narodową i walkę o Niepodległą.

References:

Bober-Pełzowska M., Tuzimek J., Nauka czytania i pisania w elementarzach Mariana Falskiego, w: Problemy psychodydaktyki nauczania początkowego, red. M. Przetacznik-Gierowska, Warszawa 1992, s. 10–65.
Bogusławska A., Czy potrzebny jest nowy Elementarz?, „Wychowanie Ojczyste”, III–IV 1956, nr 3, s. 1–7.
Brańska E., Zapomniany autor Elementarza, „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 10, s. 13–17.
Chwastyk-Kowalczyk J., Polskie czasopisma emigracyjne wspierające edukację w Wielkiej Brytanii w latach 1946–2017, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2017, nr 1–2, s. 133–153.
Dąbrowski J., Z rozważań o wychowaniu, „Wiadomości Nauczycielskie”, I–III 1946, nr 7–9, s. 2–5.
Gliński M., Marian Falski, autor kultowego „Elementarza” urodził się 130 lat temu, culture.pl, https://culture.pl/pl/artykul/marian-falski-autor-kultowego-elementarza-urodzil-sie-130-lat-temu (dostęp: 20 X 2018).
Jurek A., W czym tkwi fenomen Elementarza Falskiego, http://www.reedukacja.pl/default.aspx? action=view&item=586 (dostęp: 2 X 2018).
Kondracki T., Historia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii 1946–1996, Londyn 1996.
Ludzińska K., Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii, „Studia Polonijne” (Lublin) 1983, t. VII, s. 127–150.
Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, t. II, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2016.
Pędrak A., Szkolnictwo polonijne w Wielkiej Brytanii i Irlandii, 2017, http://dx.doi.org/ 10.18778/8088-705-3.02 (dostęp: 18 IX 2018).
Radzik T., Historia Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za Granicą 1941–1991, Londyn 1999.
Radzik T., Polska diaspora w Wielkiej Brytanii, w: Polska diaspora, red. nauk. A. Walaszek, Kraków 2001, s. 149–166.
Radzik T., Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej, Lublin 1991.
Radzik T., Z dziejów społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej (1945–1990), Lublin 1991.
Szczepański J.A., To był elementarz!, Nowiny24, https://nowiny24.pl/to-byl-elementarz/ar/ 5921087 (dostęp: 12 X 2018).
Zamecka-Zalas O., Pedagodzy – zasłużeni dla zachowania tożsamości narodowej Polaków na uchodźstwie po II wojnie światowej (na przykładzie organizacji Polska Macierz Szkolna), w: Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym, red. A. Ładyżyński, M. Piotrowska, M. Kasprzak, Wrocław 2017, s. 201–216.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

2

Start page:

67

End page:

89

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.2.04

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;