Object structure

Title:

Obchody świąt państwowych w działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii w latach 1946–1990

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 2 (2019)

Creator:

Kondracki, Tadeusz (1956- )

Contributor:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

s. 91-104 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; 23 cm

Subject and Keywords:

Polska -- emigracja i imigracja -- 1945-1990 [KABA] ; Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (Wielka Brytania) [KABA] ; Kombatanci polscy -- Wielka Brytania -- 20 w. [KABA] ; Święta narodowe -- Polska [KABA]

Abstract:

Tematem artykułu jest miejsce obchodów świąt państwowych w działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii. Ukazano znaczenie, jakie obchody m.in. święta Konstytucji 3 maja, Święta Żołnierza i Święta Niepodległości odgrywały w pracy kulturalno-oświatowej Stowarzyszenia (zarówno centrali, jak i kół lokalnych). Praca ta ściśle wiązała się z propagowaniem patriotyzmu, co było szczególnie istotne w pracy wychowawczej z młodym pokoleniem emigracji.

References:

Kresowa Dywizja Piechoty 1941–1947. Zarys dziejów, oprac. Z. Wawer i in., red. A. Suchcitz, Londyn 2012.
Dwadzieścia pięć lat Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Londyn 1971.
Friszke A., Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999.
Kardela P., Koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych 1953–2012, Olsztyn–Warszawa–Białystok 2017.
Kardela P., Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953–1990, Olsztyn–Białystok 2015.
Kondracki T., Historia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii 1946–1996, Londyn 1996.
Kondracki T., Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii w latach 1945–1948, Warszawa 2007.
Kondracki T., Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii w działaniach na rzecz wolności Polski (w latach 1946–1990), w: „Ojczyzna obrońcy swemu”. Weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce w XX wieku, red. M. Kornat, M. Kruszyński, T. Osiński, Lublin–Warszawa 2017, s. 267–277.
Kronika Kościoła św. Andrzeja Boboli w Londynie 1961–2011, red. A. Suchcitz, Londyn 2012.
Łaszewski B.T., Z wojskowych szeregów do życia cywilnego. Historia powstania i pierwszych pięciu lat działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 1945–1950, Nowy Jork 1984.
Radzik T., Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej, Lublin 1991.
SPK. Dziesięć lat służby 1946–1956, Londyn 1956.
Wolsza T., „Katyń to już na zawsze katy i katowani”. W „polskim Londynie” o sowieckiej zbrodni w Katyniu (1940–1956), Warszawa 2008.
Zychowicz Cz., Domy Kombatanta w Wielkiej Brytanii, w: T. Kondracki, Historia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii 1946–1996, Londyn 1996, s. 419–464.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

2

Start page:

91

End page:

104

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.2.05

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;