Object structure

Title:

Obchody rocznicy odzyskania niepodległościoraz innych rocznic historycznych przez Stronnictwo Narodowe w Wielkiej Brytanii

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 2 (2019)

Creator:

Kaczmarski, Krzysztof (1965- )

Contributor:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

s. 105-117 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; 23 cm

Subject and Keywords:

Stronnictwo Narodowe (1939-1992) KABA] ; Polska -- emigracja i imigracja -- 1945-1990 [KABA] ; Polacy -- Wielka Brytania -- 1945-1990 [KABA] ; Święta narodowe -- Polska [KABA] ; Dmowski, Roman (1864-1939) -- myśl polityczna i społeczna [KABA] ; Bielecki, Tadeusz (1901-1982) -- myśl polityczna i społeczna [KABA]

Abstract:

Tematem artykułu są obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz innych rocznic historycznych (przede wszystkim rocznicy podpisania traktatu wersalskiego), organizowane po II wojnie światowej przez Stronnictwo Narodowe (SN) w Wielkiej Brytanii.

References:

Friszke A., Życie polityczne emigracji, seria: „Druga Wielka Emigracja 1945–1990”, t. I, Warszawa 1999.
Narodowym Świętem Niepodległości, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2018, nr 1–2.
Wieczór wersalski (w sześćdziesięciolecie podpisania Traktatu Wersalskiego), red. J. Płoski, Londyn 1980.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

2

Start page:

105

End page:

117

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.2.06

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;