Object structure

Title:

Obchody Święta Niepodległości i rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego w środowisku byłych powstańców w Wielkiej Brytanii 1940–1989

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 2 (2019)

Creator:

Polak, Bogusław (1945- )

Contributor:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

s. 119-134 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; 23 cm

Subject and Keywords:

Wielkopolska (Polska ; region) -- 1918-1919 (Powstanie Wielkopolskie) [KABA] ; Kombatanci polscy -- Wielka Brytania -- 20 w. [KABA] ; Polska -- rocznice [KABA] ; Święta narodowe -- Polska [KABA] ; Polska. Wojsko Polskie (1918-1939). 15 Pułk Ułanów Poznańskich [KABA]

Abstract:

W artykule przedstawiono działalność byłych powstańców wielkopolskich, którzy po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. znaleźli się na Wyspach Brytyjskich. Pojawili się tam w wyniku ewakuacji Wojska Polskiego po upadku Francji, z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, jak też z niemieckich obozów jenieckich, z których zostali uwolnieni w latach 1944– 1945. Środowisko to wykazało dużą aktywność polityczną i społeczną, angażując się w upamiętnienia rocznic narodowych. Szczególny nacisk kładli na kultywowanie wielkopolskiego czynu niepodległościowego w XIX w. oraz ukazanie genezy, przebiegu i znaczenia powstania wielkopolskiego 1918–1919.

References:

Arcybiskup Józef Gawlina w oczach historyków i duszpasterzy. W 50 rocznicę śmierci Biskupa Polowego, red. ks. płk SG dr Z. Kępa, Warszawa 2015.
Banaszek K., Roman W.K., Sawicki Z., Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w mogiłach katyńskich, Warszawa 2000.
Bernaś-Kostynowicz A., Społeczeństwo polskie w wojnie obronnej 1939. Współdziałanie ludności cywilnej z wojskiem w okresie zagrożenia i działań wojennych, Warszawa 1978.
Czechowska K., Losy powstańców wielkopolskich ziemi szubińskiej w latach okupacji hitlerowskiej, „Wielkopolski Powstaniec” 2015.
Datner Sz., 55 dni Wehrmachtu w Polsce. Zbrodnie dokonane na polskiej ludności cywilnej w okresie 1 IX – 25 X 1939 r., Warszawa 1967.
Dubas E., Obrona cywilna Wielkopolski w 1939 r., w: Z lat wojny i okupacji, red. L. Grot, Warszawa 1974, s. 15–40.
Gomolec L., Obrona cywilna Kłecka w 1939 roku, Poznań 1966.
Józef Feliks Gawlina Biskup Polowy Polskich Sił Zbrojnych, oprac. A.K. Kunert, Warszawa 2002.
Kaliska-Brzezichowa J., Obrona Inowrocławia we wrześniu 1939 r. i początki okupacji hitlerowskiej (wrzesień–październik 1939 r.), „Zeszyty Naukowe INS” (Koszalin) 1986, z. 6.
Kazanie J. Eksc. Księdza Biskupa Polowego Wojsk Polskich Józefa Gawliny, „Przegląd Zachodni” 1978, nr 12.
Ludność cywilna Kłecka w obronie Ziemi Gnieźnieńskiej. Studia z historii Ziemi Gnieźnieńskiej w latach 1919–1939, red. B. Polak, Poznań 1980.
Polak B., Polak M., Obchody rocznic powstania wielkopolskiego w Wielkiej Brytanii (cz. 1), „Wielkopolski Powstaniec” 2018.
Polak B., Polak M., Powstańcy wielkopolscy 1918–1919 po II wojnie światowej w Wielkiej Brytanii, „Wielkopolski Powstaniec” 2016; cz. 2, 2017.
Polak B., Powstańczy rodowód polskiej konspiracji wojskowej w Wielkopolsce, 1939–1942, w: Z dziejów polskiej konspiracji wojskowej na tzw. ziemiach wcielonych do Rzeszy 1939–1945, red. nauk. B. Polak, Koszalin 1988, s. 52–121.
Polak B., Społeczeństwo Wielkopolski w obliczu zagrożenia niemieckiego (kwiecień–sierpień 1939 r.), w: Udział Wielkopolan w wojnie obronnej 1939 r., red. P. Bauer, Kościan 1975, s. 45–80.
Polak B., Udział ludności cywilnej w obronie Wielkopolski 1939, Koszalin 1989.
Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918–1919, red. nauk. B. Polak, t. I–XV, Poznań 2005–2018.
Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918–1919, red. nauk. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002.
Zbrodnie Wehrmachtu w Wielkopolsce w okresie zarządu wojskowego (1 września – 25 października 1939), red. A. Galiński i in., Kalisz 1986.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

2

Start page:

119

End page:

134

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.2.07

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;