Object

Title: Obchody Święta Niepodległości i rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego w środowisku byłych powstańców w Wielkiej Brytanii 1940–1989

Creator:

Polak, Bogusław (1945- )

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 2 (2019)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 119-134 ; Summary in Polish and English ; 23 cm

Abstract:

The article presents the activities of former Greater Poland insurgents who, after the end of the war in 1945, found themselves in Great Britain. They arrived there as a result of the evacuation of the Polish Army after the fall of France, as members of the Polish Armed Forces in the West, or came from German prisoner-of-war camps from which they were released in 1944–1945. This community was characterised by great political and social activity, and engaged in commemoration of national anniversaries. Particular emphasis was placed on cultivating the Greater Poland independence actions of the nineteenth century and on demonstrating the origins, course and significance of the Greater Poland Uprising of 1918–1919.

References:

Arcybiskup Józef Gawlina w oczach historyków i duszpasterzy. W 50 rocznicę śmierci Biskupa Polowego, red. ks. płk SG dr Z. Kępa, Warszawa 2015. ; Banaszek K., Roman W.K., Sawicki Z., Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w mogiłach katyńskich, Warszawa 2000. ; Bernaś-Kostynowicz A., Społeczeństwo polskie w wojnie obronnej 1939. Współdziałanie ludności cywilnej z wojskiem w okresie zagrożenia i działań wojennych, Warszawa 1978. ; Czechowska K., Losy powstańców wielkopolskich ziemi szubińskiej w latach okupacji hitlerowskiej, „Wielkopolski Powstaniec” 2015. ; Datner Sz., 55 dni Wehrmachtu w Polsce. Zbrodnie dokonane na polskiej ludności cywilnej w okresie 1 IX – 25 X 1939 r., Warszawa 1967. ; Dubas E., Obrona cywilna Wielkopolski w 1939 r., w: Z lat wojny i okupacji, red. L. Grot, Warszawa 1974, s. 15–40. ; Gomolec L., Obrona cywilna Kłecka w 1939 roku, Poznań 1966. ; Józef Feliks Gawlina Biskup Polowy Polskich Sił Zbrojnych, oprac. A.K. Kunert, Warszawa 2002. ; Kaliska-Brzezichowa J., Obrona Inowrocławia we wrześniu 1939 r. i początki okupacji hitlerowskiej (wrzesień–październik 1939 r.), „Zeszyty Naukowe INS” (Koszalin) 1986, z. 6. ; Kazanie J. Eksc. Księdza Biskupa Polowego Wojsk Polskich Józefa Gawliny, „Przegląd Zachodni” 1978, nr 12. ; Ludność cywilna Kłecka w obronie Ziemi Gnieźnieńskiej. Studia z historii Ziemi Gnieźnieńskiej w latach 1919–1939, red. B. Polak, Poznań 1980. ; Polak B., Polak M., Obchody rocznic powstania wielkopolskiego w Wielkiej Brytanii (cz. 1), „Wielkopolski Powstaniec” 2018. ; Polak B., Polak M., Powstańcy wielkopolscy 1918–1919 po II wojnie światowej w Wielkiej Brytanii, „Wielkopolski Powstaniec” 2016; cz. 2, 2017. ; Polak B., Powstańczy rodowód polskiej konspiracji wojskowej w Wielkopolsce, 1939–1942, w: Z dziejów polskiej konspiracji wojskowej na tzw. ziemiach wcielonych do Rzeszy 1939–1945, red. nauk. B. Polak, Koszalin 1988, s. 52–121. ; Polak B., Społeczeństwo Wielkopolski w obliczu zagrożenia niemieckiego (kwiecień–sierpień 1939 r.), w: Udział Wielkopolan w wojnie obronnej 1939 r., red. P. Bauer, Kościan 1975, s. 45–80. ; Polak B., Udział ludności cywilnej w obronie Wielkopolski 1939, Koszalin 1989. ; Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918–1919, red. nauk. B. Polak, t. I–XV, Poznań 2005–2018. ; Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918–1919, red. nauk. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002. ; Zbrodnie Wehrmachtu w Wielkopolsce w okresie zarządu wojskowego (1 września – 25 października 1939), red. A. Galiński i in., Kalisz 1986.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

2

Start page:

119

End page:

134

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:81750 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.2.07

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information