Object structure

Title:

Rola organizacji społecznych na polu mobilizacji politycznej polskiego wychodźstwa powojennego na przykładzie udziału emigracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego w organizacji obchodów rocznic i świąt państwowych

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 2 (2019)

Creator:

Wierzbicki, Marek (1964- )

Contributor:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

s. 135-152 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; 23 cm

Subject and Keywords:

Historia powszechna -- czasopisma -- 20 w. [KABA]

Abstract:

Artykuł ukazuje rolę organizacji społecznych powstałych na emigracji politycznej Polaków po II wojnie światowej w dziedzinie mobilizacji politycznej polskiego wychodźstwa powojennego. Problematyka mobilizowania do działalności w życiu politycznym w tym środowisku została przedstawiona na przykładzie udziału Związku Harcerstwa Polskiego poza Polską w organizacji obchodów rocznic i świąt państwowych, w tym wpływu jego działalności na zaangażowanie oraz kulturę polityczną polskich emigrantów.

References:

Almond G.A., Verba S., The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton 1963.
Baran A.F., Z tymi co zostali… Harcerskie relacje Warszawa–Londyn w latach 1945–1990, Warszawa 2016.
Churska-Nowak K., Rytuały polityczne w demokracji masowej, Poznań 2009.
Dabrowski P.M., Commemorations and the Shaping of Modern Poland, Bloomington 2004.
Danel J.K., Orędownik niepodległości. Kazimierz Sabbat 1913–1989, Kraków 2015.
Friszke A., Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999.
Grodecki J., ZHP na pięciu kontynentach 1940–1950, [b.m.w.] 2018.
Hausner W., Wierzbicki M., Sto lat harcerstwa, Warszawa 2015.
Kondracki T., Historia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii 1946–1996, Londyn 1996.
Kosman M., Kultura polityczna – kultura historyczna, Poznań 2009.
Kukla W., Miszczuk M., Dzieje harcerstwa na obczyźnie 1912–2006. Zarys problematyki, Warszawa 2006.
Łabędź K., Dyskurs nad pojęciem kultury politycznej w polskiej literaturze naukowej, w: Kultura polityczna jako przedmiot badań, red. A. Sarnacki SJ, Kraków 2016.
Osęka P., Rytuały stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944–1956, Warszawa 2007.
Pająk-Patkowska B., Przesłanki aktywności politycznej jednostki i jej konsekwencje, w: Uwarunkowania i mechanizmy partycypacji politycznej, red. M. Rachwał, Poznań 2017.
Rucht D., Rosnące znaczenie polityki protestu, w: Zachowania polityczne, t. II, red. nauk. R.J. Dalton, H.D. Klingemann, Warszawa 2010.
Skarzyński R., Mobilizacja polityczna. Współpraca i rywalizacja człowieka współczesnego w wielkiej przestrzeni i długim czasie, Warszawa 2011.
Skarżyńska K., Aktywność i bierność polityczna, w: Podstawy psychologii politycznej, red. K. Skarżyńska, Poznań 2002.
Stemplowski R., O kulturze politycznej jako postulowanym przedmiocie badań, w: Kultura polityczna jako przedmiot badań, red. A. Sarnacki SJ, Kraków 2016.
Turkowski R., Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1945–1972 w okresie rozbicia emigracji politycznej w Londynie, Warszawa 2001.
Wierzbicki M., Człowiek z Polski. Kazimierz Sabbat (1913–1989) i polska emigracja niepodległościowa, Lublin–Warszawa 2019.
Wierzbicki M., Harcerz – Żołnierz – Obywatel. Zygmunt Lechosław Szadkowski 1912–1995, Lublin 2016.
Wierzbicki M., Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. Studium z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej, Warszawa 2006.
Ziętara P., Misja ostatniej szansy. Próba zjednoczenia polskiej emigracji politycznej przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1952–1956, Warszawa 1995.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

2

Start page:

135

End page:

152

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.2.08

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;