Object

Title: Stanowisko Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce wobec obchodzonych przez Polaków na obczyźnie świąt państwowych

Creator:

Langowski, Krzysztof

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 2 (2019)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 153-167 ; Summary in Polish and English ; 23 cm

Abstract:

The Józef Piłsudski Institute of America, which has been operating since 4 July 1943, has been one of the most important research archival and science institution outside Poland. A large group of Piłsudski-oriented, strongly anti-communist people conducted their activities there for several decades. This community actively cherished national ceremonies among American Poles, strictly forbidden in communist-ruled Poland.

References:

Cenckiewicz S., Tadeusz Katelbach. Biografia polityczna (1897–1977), Warszawa 2005.
Gen. Kazimerz Sosnkowski nie przybędzie w niedzielę. Delegacja 18 kongresmenów niewiele wskórała w Departamencie Stanu, „Nowy Świat”, 7 VI 1947.
Instytut J. Piłsudskiego w Ameryce w sprawie prof. Mariana K. Dziewanowskiego, „Dziennik Chicagoski”, 20 XI 1969.
Instytut J. Piłsudskiego w Ameryce w sprawie prof. Mariana K. Dziewanowskiego, „Dziennik Polski”, 18 XII 1969.
Instytut J. Piłsudskiego w Ameryce w sprawie prof. Mariana K. Dziewanowskiego, „Gazeta Polonii”, 4 XII 1969.
Instytut J. Piłsudskiego w Ameryce w sprawie prof. Mariana K. Dziewanowskiego, „Nowy Świat”, 15 XI 1969.
Jędrzejewicz W., Panie Wacław, Raise’a 10 centów, „Wiadomości”, Londyn 19 XII 1972, nr 56 (1393), s. 1.
Jędrzejewicz W., Sześćdziesięciolecie, „Orzeł Biały”, XI 1978, nr 171/1318.
Płaszczyk F., Prof. M.K. Dziewanowski na dwóch stołkach, „Na Antenie” [b.d.], nr 79.
Rep. O’Konski Hits U.S. Ban on Pole’s Enry. State Dept. Assailed for Insisting Visit be Non-political, „N.Y. World Telegram”, 9 VI 1947.
Serdeczna więź z rodakami w świecie. Warszawskie spotkanie z działaczami Polonii, „Życie Warszawy”, 24 VII 1969.
Święto Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie, „Kombatant w Ameryce” 1970, nr 3 (57).
Wczorajszy obchód „Czynu Zbrojnego” w Domu Polskim wypadł bardzo uroczyście. Wacław Jędrzejewicz, były minister oświaty, mówił o Znaczeniu Czynu Zbrojnego, „Dziennik Polski”, Detroit 23 VIII 1941.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

2

Start page:

153

End page:

167

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:81752 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.2.09

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information