Object structure

Title:

Znaczenie munduru polskiego żołnierza w kultywowaniu tradycji i patriotyzmu wśród Polonii kanadyjskiej

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 2 (2019)

Creator:

Moćkun, Sławomir

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

p. 187-210 ; Summary in Polish and English ; 23 cm

Subject and Keywords:

Polish people - Canada - 1945- ; Polish Combatants' Association in Canada ; Polish Army Veterans Association of America ; national holidays

Abstract:

For over a hundred years, the main carrier of patriotism among Canadian Poles, next to the Polish Church, school or choir, was the uniform of a Polish soldier. This factor was wrongly underestimated in research on Canadian Polonia. Canada was a recruitment and training centre for the Blue Army and the Polish Armed Forces in the West, also playing an important role in promoting Polish affairs in America and strengthening the patriotic feelings of Polish Canadians. After 1945, Canada became a safe haven for thousands of Polish soldiers unable to return to communist-controlled Poland. The uniform and banner are an inseparable, often the most important element, of Polish national holidays and patriotic celebrations in Canada.

References:

Bieżanek D., Fundusz Wieczysty Milenium, Toronto 2001. ; Czterdzieści lat w służbie idei Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. SPK w Kanadzie, Inc. Koło nr 6 – Edmonton, red. M. Carlton, Edmonton 1988. ; Gliński W., Obchody Milenium Chrztu Polski wśród Polonii kanadyjskiej, w: Polonia kanadyjska: przeszłość i teraźniejszość, red. W. Gliński, Warszawa 2016. ; Kmietowicz F., Polskie Siły Zbrojne w Kanadzie podczas drugiej wojny światowej, Windsor 1984. ; Kos-Rabcewicz-Zubkowski L.J., Alexandre-Edouard Kierzkowski, Patriote Polonais, réfugié au Canada (1816–1870), „Le Bulletin des Recherches Historiques” 1954, t. LX, nr 4. ; Leksykon geograficzno-historyczny parafii i kościołów polskich w Kanadzie, Lublin 1992. ; Makowski B., Polska emigracja w Kanadzie, Linz–Salzburg 1951. ; Makowski W., The Polish People in Canada. A Visual History, Montreal 1987. ; Małecki Z., Księga jubileuszowa 65-lecia Związku Weteranów Polskich im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Montrealu, 1930–1995, Montreal 1995. ; Moćkun S., Bezpieczna przystań. Kanada i Polonia kanadyjska wobec Polski i Polaków w latach 1939–1945, Warszawa 2015. ; Moćkun S., Kultywowanie tradycji polskich w Kanadzie przez Polonię i emigrację wojenną w latach 1939–1945, w: Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, t. II, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2016. ; Moćkun S., Niechciana prawda. Kanada wobec ujawnienia zbrodni katyńskiej (1943–1945), „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 1. ; Plewko J., Duszpasterstwo Polonii w procesie jej integracji ze społeczeństwem kanadyjskim (1875–1988), Lublin 1995. ; Rajski A., 100 lat Polonii w Windsor 1908–2008, Windsor 2008. ; Reczyńska A., Polska diaspora w Kanadzie, w: Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001. ; Reczyńska A., Polska emigracja do Kanady w drugiej połowie XX w. i jej wpływ na przemiany polskiej grupy etnicznej w tym kraju, w: Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie, red. A. Branach-Kallas, Toruń 2014. ; Smoliński J., Polonia obu Ameryk w wojskowo-mobilizacyjnych planach Rządu RP na uchodźstwie (1939–1945), Warszawa 1998. ; Soltys E., Heydenkorn B., Trwanie w walce – kulturowa analiza SPK w Kanadzie, Toronto 1992. ; Turek W., Sir Casimir S. Gzowski, Toronto 1957.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

2

Start page:

187

End page:

210

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.2.11

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

×

Citation

Citation style: