Object structure

Title:

Znaczenie munduru polskiego żołnierza w kultywowaniu tradycji i patriotyzmu wśród Polonii kanadyjskiej

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 2 (2019)

Creator:

Moćkun, Sławomir

Contributor:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

s. 187-210 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; 23 cm

Subject and Keywords:

Polacy -- Kanada -- 1945- [KABA] ; Kombatanci polscy -- Kanada -- 1945- [KABA] ; Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (Kanada) [KABA] ; Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce [KABA] ; święta narodowe

Abstract:

Przez ponad sto lat głównym nośnikiem patriotyzmu wśród Polonii kanadyjskiej, obok polskiego kościoła, szkoły czy chóru, był mundur polskiego żołnierza. Czynnik ten niesłusznie był niedoceniany w badaniach nad Polonią kanadyjską. Kanada stanowiła ośrodek rekrutacyjny i treningowy dla Błękitnej Armii oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, odgrywających także olbrzymią rolę w promocji spraw polskich w Ameryce oraz wzmacniających uczucia patriotyczne Polonii. Po 1945 r. Kanada stała się bezpieczną przystanią dla tysięcy polskich żołnierzy niemogących powrócić do opanowanej przez komunistów Polski. Mundur i sztandar są nieodłącznym elementem, często najważniejszym, obchodzonych w Kanadzie polskich świąt narodowych i uroczystości patriotycznych.

References:

Bieżanek D., Fundusz Wieczysty Milenium, Toronto 2001.
Czterdzieści lat w służbie idei Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. SPK w Kanadzie, Inc. Koło nr 6 – Edmonton, red. M. Carlton, Edmonton 1988.
Gliński W., Obchody Milenium Chrztu Polski wśród Polonii kanadyjskiej, w: Polonia kanadyjska: przeszłość i teraźniejszość, red. W. Gliński, Warszawa 2016.
Kmietowicz F., Polskie Siły Zbrojne w Kanadzie podczas drugiej wojny światowej, Windsor 1984.
Kos-Rabcewicz-Zubkowski L.J., Alexandre-Edouard Kierzkowski, Patriote Polonais, réfugié au Canada (1816–1870), „Le Bulletin des Recherches Historiques” 1954, t. LX, nr 4.
Leksykon geograficzno-historyczny parafii i kościołów polskich w Kanadzie, Lublin 1992.
Makowski B., Polska emigracja w Kanadzie, Linz–Salzburg 1951.
Makowski W., The Polish People in Canada. A Visual History, Montreal 1987.
Małecki Z., Księga jubileuszowa 65-lecia Związku Weteranów Polskich im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Montrealu, 1930–1995, Montreal 1995.
Moćkun S., Bezpieczna przystań. Kanada i Polonia kanadyjska wobec Polski i Polaków w latach 1939–1945, Warszawa 2015.
Moćkun S., Kultywowanie tradycji polskich w Kanadzie przez Polonię i emigrację wojenną w latach 1939–1945, w: Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, t. II, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2016.
Moćkun S., Niechciana prawda. Kanada wobec ujawnienia zbrodni katyńskiej (1943–1945), „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 1.
Plewko J., Duszpasterstwo Polonii w procesie jej integracji ze społeczeństwem kanadyjskim (1875–1988), Lublin 1995.
Rajski A., 100 lat Polonii w Windsor 1908–2008, Windsor 2008.
Reczyńska A., Polska diaspora w Kanadzie, w: Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001.
Reczyńska A., Polska emigracja do Kanady w drugiej połowie XX w. i jej wpływ na przemiany polskiej grupy etnicznej w tym kraju, w: Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie, red. A. Branach-Kallas, Toruń 2014.
Smoliński J., Polonia obu Ameryk w wojskowo-mobilizacyjnych planach Rządu RP na uchodźstwie (1939–1945), Warszawa 1998.
Soltys E., Heydenkorn B., Trwanie w walce – kulturowa analiza SPK w Kanadzie, Toronto 1992.
Turek W., Sir Casimir S. Gzowski, Toronto 1957.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

2

Start page:

187

End page:

210

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.2.11

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;