Object structure

Title:

Aktywność Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” (PRW„NiD”) oraz publicystyka na łamach „Trybuny” w aspekcie upamiętniania wydarzeń historycznych i pielęgnacji polskości na obczyźnie

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 2 (2019)

Creator:

Trudzik, Artur Mariusz (1973- )

Contributor:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

s. 211-228 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; 23 cm

Subject and Keywords:

Polski Ruch Wolnościowy "Niepodległość i Demokracja" [KABA] ; Polacy -- Wielka Brytania -- sytuacja społeczna -- 1945-1990 [KABA] ; "Trybuna" (londyńska)

Abstract:

Artykuł ukazuje mechanizmy oraz praktyczne działania realizowane przez Polski Ruch Wolnościowy „NiD” i jego członków, zmierzające do utrzymania polskości w warunkach uchodźczych, w szczególności związane z pielęgnacją jubileuszów (3 Maja, 15 sierpnia, 11 listopada, choć nie tylko). Istotną rolę w tym aspekcie wyznaczono organowi prasowemu – „Trybunie” oraz innym wydawnictwom związanym z Ruchem. Wypada zaznaczyć, iż tytułowa tematyka była uwypuklana głównie w latach 1945–1956, zaś później jej rola malała.

References:

Giedroyc J., Autobiografia na cztery ręce, Warszawa 2006.
Juchnowski R., Rowmund Piłsudski 1903–1988. Koncepcje polityczne i społeczne, Wrocław 2009.
Lerski J., Emisariusz „Jur”, Warszawa 1988.
Łukasiewicz S., Partia w warunkach emigracji. Dylematy Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” 1945–1994, Warszawa–Lublin 2014.
Łukasiewicz S., Śp. Piotr Wandycz z perspektywy Lublina – pożegnanie, „Yearbook of the Institute of East-Central Europe” 2017, t. XV, nr 1.
Piątkowska-Stepaniak W., „Nowy Dziennik” w Nowym Świecie. Pismo i jego rola ideowo-polityczna, Opole 2000.
Siwik A., Polska Partia Socjalistyczna na emigracji w latach 1945–1956, Kraków 1998.
Siwik A., Polskie uchodźstwo polityczne. Socjaliści na emigracji w latach 1956–1990, Kraków 2002.
Trudzik A., Myśl społeczno-polityczna Polskiego Ruchu Wolnościowego (PRW „NiD”) w latach 1945–1955, Warszawa 2010.
Trudzik A., Paryska „Kultura” – londyńska „Trybuna” (1945–55). Idee i programy, w: Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2009.
Trudzik A., Pierwsza dekada działalności Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” (PRW „NiD”). Współczesna perspektywa badawcza, „Studia Medioznawcze” 2009, nr 3.
Trudzik A., Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie londyńskiej „Trybuny” po 1956 r., Szczecin 2016.
Trudzik A., Polski Ruch Wolnościowy „Niepodległość i Demokracja” i jego organ prasowy – „Trybuna”. Dzieje Ruchu, periodyku i innych czasopism wydawanych przez PRW „NiD”, Warszawa 2009.
Trudzik A., Portret zbiorowy członków Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” oraz publicystów „Trybuny”, w: Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne, red. nauk. K. Pokorna-Ignatowicz, S. Michalczyk, Kraków 2010.
Trudzik A., PRW „NiD” i londyńska „Trybuna” wobec tradycji romantycznej i pozytywistycznej, w: Piekło i niebo Polaków. Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje – kontynuacje – spory – pamięć, red. T. Sikorski, M. Śliwa, A. Wątor, t. I, Kraków 2014.
Tymon Terlecki. Etos emigranta, red. J. Kryszak, M. Mroczkowska, Toruń 2004.
Tymon Terlecki. Pamięć i sumienie emigracji, red. J. Jarzębski, A. Juszczyk, Przemyśl 2009.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

2

Start page:

211

End page:

228

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.2.12

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;