Object structure

Title:

Obchody rocznic narodowych przez polskie uchodźstwo polityczne w Wielkiej Brytanii w świetle wydawnictw okolicznościowych Juliusza Ludwika Englerta

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 2 (2019)

Creator:

Polak, Michał (1978- )

Contributor:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

s. 229-246 : il. ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; 23 cm

Subject and Keywords:

Englert, Juliusz Ludwik (1927-2010) [KABA] ; Polacy -- Wielka Brytania -- 1945- [KABA] ; rocznice narodowe - obchody ; Piłsudski, Józef (1867-1935) [KABA] ; Sikorski, Władysław (1881-1943) [KABA]

Abstract:

Niniejszy artykuł zawiera prezentację wyników badań nad pracami Juliusza L. Englerta jako kronikarza emigracji, grafika i współautora programów obchodów rocznic narodowych. Podstawę źródłową tych rozważań stanowi szeroki dorobek publikacyjny Englerta, dostępny głównie w archiwach i bibliotekach polskich w Wielkiej Brytanii. Prace kronikarza są doskonałym materiałem poglądowym na temat genezy, okoliczności i przebiegu obchodów ważnych dla polskiego uchodźstwa wydarzeń z historii Polski.

References:

Bednarek L., Mrugała W., Juliusz Ludwik Englert – żołnierz, fotograf, filatelista – historia o wyjątkowym człowieku, w: Katalog Krajowej Wystawy Filatelistycznej „Żołnierz polski podczas II wojny światowej”, red. T. Galant, Koszalin 2015, s. 65–72. ; Danel J.K., Druga Wielka Emigracja 1945–1990. Słownik biograficzny, t. I, Zamość 2011. ; Generał Władysław Sikorski 1881–1943, oprac. J.L. Englert, Newark 1993. ; Grodziska K., Polskie groby na cmentarzach Londynu, Kraków 1995. ; Ojczyzna w obiektywie. Imponderabilia kronikarza Juliusza L. Englerta na emigracji, red. A. Biernat, W. Stępniak, Warszawa 2010. ; Polak M., Juliusza Englerta pamięć o Marszałku, w: Marszałek Józef Piłsudski w pamięci Polaków, red. nauk. P. Michalak, B. Polak, M. Polak, W. Wierzejewski, Koszalin 2016, s. 169–185. ; Rostocki W., „Stepań” w Londynie, w: Ojczyzna w obiektywie. Imponderabilia kronikarza Juliusza L. Englerta na emigracji, red. A. Biernat, W. Stępniak, Warszawa 2010, s. 15–16. ; Suchcitz A., Ppłk Adam Englert, w: Ojczyzna w obiektywie. Imponderabilia kronikarza Juliusza L. Englerta na emigracji, red. A. Biernat, W. Stępniak, Warszawa 2010, s. 19–21. ; Tarka K., Rozgrywka nad trumną. Sprowadzenie prochów generała Władysława Sikorskiego do Polski, „Dzieje Najnowsze” 2010, nr 3, s. 55–80. ; Tutak A.J.M., Polish Postal and Commemorative Service In Great Britain 1941–2003, Londyn 2003.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

2

Start page:

229

End page:

246

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.2.13

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;

×

Citation

Citation style: