Object structure

Title:

The Rudawa Gorge at Skała Kmity near Zabierzów

Creator:

Alexandrowicz, Zofia

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1960

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 24

Subject and Keywords:

geology ; Rudawa ; Skała Kmity

References:

Alexandrowicz S. 1955. Uwagi o genezie przełomu Wisły pod Tyńcem. Materiały do Geologii Obszaru Śląsko-Krakowskiego T. 1. ; Dżułyński S. 1953. Tektonika południowej części Wyżyny Krakowskiej. Acta geol. pol. Vol. 3 Z. 2. ; Małecki J. 1958. Z geologii i geomorfologii Wyżyny Krakowskiej między Zabierzowem a Ojcowem. Zesz. nauk. AGH, Geologia 2: 3–21. ; Sawicki L. 1909. Z fizjografii Karpat Zachodnich. Arch. Nauk. Dz. II, 1, 5. ; Sawicki L. 1911. Trzy bramy podkarpackie. Kosmos T. 36. ; Zaręczny S. 1894. Atlas Geologiczny Galicyi. Kom. Fizjogr. AU. Tekst do Z. 3.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

16 nowa seria

Issue:

1

Start page:

18

End page:

24

Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style: