Object

Title: Regulacja ekspresji i funkcji astrocytarnego transportera SN1 w warunkach hiperamonemii in vitro

Creator:

Dąbrowska, Katarzyna Anna

Date issued/created:

2019

Resource Type:

PhD Dissertations

Contributor:

Zielińska, Magdalena (Promotor)

Publisher:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Dysertacja składa się z 4 publikacji ; Bibliografia zawiera 54 pozycje ; 89 s.: il., wykr., tabl.; 28 cm

Level of degree:

2

Degree discipline :

biologia medyczna

Degree grantor:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Abstract:

SN1 (SNAT3) jest białkiem błonowym astrocytów, które są głównym miejscem syntezy glutaminy (Gln) z glutaminianu (Glu) i amoniaku. Odpowiedzialny za transport zsyntezowanej de novo Gln do sąsiednich (GABA)/Gln, prowadzącym do syntezy głównych neuroprzekaźników Glu i GABA. Wykazano,że SN1 jest regulowany przez kinazę białkową C (PKC), przede wszystkim izoformy alfa, delta i gamma,które obniżają jego ekspresję i aktywność w oocytachX.laevis oraz pierwotnej hopdowli astrocytów szczurzych. Ponadto, udowodniono,że interakcje czynnika transkrypcyjnego Sp1 z promotorem Snat3 w nerce myszy w warunkach kwasuct metabolicznej wywołanej wysokimi stężeniami amoniaku prowasdzą do ekspresji SN1. Amoniak jest jednym z głównych czynników sprawczych encefalopatii hipramonemicznych, wśród których najczęściej klinicznie są rozpoznawane ostra i przewlekła encefalopatia wątrobowa. Gromadzący się w nadmiernej ilości amoniak powoduje zaburzenia neurotransmisji glutaminianrgicznej i GABAergicznej, a także prowadzi do obrzmienia astrocytów spowodowanego m.in. gromadzeniem się Gln.Wykazaliśmy,że w warunkach hiperamonemii in vitro układ N z jego głównym transporterem-SN1, pełni dominującą rolę w transporcie[3H] glutaminy z mysich astrocytów korowych. Ponadto, amoniak obniża wyrzut [3H]glutaminy z komórek, zmienia metabolizm mitochndrialny astrocytów cyklu Krebsa nie wpływając na poziom ekspresji transporterów układu N. Powyższe obserwacje stały się punktem wyjścia do przedstawionych w rozprawie badań dotyczących wpływu amoniaku na ekspresję i aktywność transporterów układu N w mysich hodowlach mieszanych astrocytarno-neuralnych, a także mechanizmów regulacji SN1 przez PKC oraz czynnik transkrypcyjny Sp1 w mysich astrocytach korowych w warunkach hiperamonemii in vitro.Podsumowując, wykazaliśmy,że interakcje astrocyt-neuron pełnią istotną rolę w ujawnianiu się działania amoniaku na transportery SN1 i SN2. Ponadto, na poziomie translacji aktywacja PKC, a w sczególności izoformy PKCdelta, a na poziomie transkrypcju czynnik transkrypcyjny Sp1 i obniżony poziom jego ufosforylowanej formy biorą udział w regulacji ekspresji i funkcji transportera SN1 w mysich astrocytach korowych w warunkach hiperamonemii in vitro.

Relation:

Prace doktorskie.

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:84029 ; oai:rcin.org.pl:84029

Source:

IMDiK PAN, call no. ZS 397 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Mossakowski Medical Research Center PAS

Original in:

Library of the Mossakowski Medical Research Center PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2020

In our library since:

Nov 5, 2019

Number of object content hits:

11

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/107793

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information