Object

Title: Wóz Michała Drzymały. Historia narodowej pamiątki

Creator:

Błońska, Diana

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 2

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

(n.). 1927. Wóz Drzymały za 20 groszy, IKC nr 295 z 26.10 ; Anonim. 1907. Jeszcze sławny Drzymała, „Gazeta Grudziądzka”, nr 107 z 05.09, s. 1 ; Anonim I. 1927. Wóz Drzymały — sprzedany za 20 groszy, „Dziennik Bydgoski”, nr 244 z 23.10, s. 4 ; Anonim II. 1937. Drzymała — ten co nie oddał ziemi, skąd nasz ród, „Kurier Poznański”, nr 193 z 29. 04, s. 6 ; Basiński Apoloniusz. 1939–1946. Drzymała Michał, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. W. Konopczyński, t. 5, Kraków, s. 424–425 ; Biernacka Małgorzata. 2013. Rossowski (Pobóg Rossowski) Tadeusz, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.), t. 9, red. M. Biernacka, Warszawa, s. 126 ; Błońska Diana. 2018. Muzeum Narodowe w Krakowie w okresie odzyskania niepodległości, „Rocznik Historii Sztuki”, R. XLIII, s. 29–38 ; Bukowski Andrzej. 1976. Milski Bernard (1856–1926), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 21, red. E. Rostworowski, Wrocław, s. 242–245 ; Cieślak Tadeusz. 1959. Przeciw pruskiej przemocy, Warszawa ; Danowska Ewa. 2015. Józef Weyssenhoff (1860–1932). Nieznane oblicze twórcy, Kielce ; Drzeżdżon Jan. 2007. Michał Drzymała albo tragedia narodowa, Gdańsk ; Drzymała to nie legenda. 1966. „Drzymała to nie legenda” — historia Michała Drzymały, którego wóz stał się symbolem walki z germanizacją. Wspomnienia syna i innych osób, które zetknęły się z bohaterem szkolnej czytanki, Polskie Radio, 1966, 13,15 min.): http://www.polskieradio.pl/ 39/156/Artykul/830381,Cyrkowy-woz-Drzymaly-%E2%80%93-symbol-walki-z-germanizacja (dostęp 11.12.2018 r.) ; Dworecki Zbigniew. 1988. Michał Drzymała, Poznań ; Dziedzic Stanisław. 2011. Uroczystości grunwaldzkie w Krakowie (1910–2010), „Niepodległość i Pamięć”, t. 18, nr 1, s. 131–140 ; Dzieje Krakowa. 1979. Dzieje Krakowa, red. J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, Kraków ; Estreicher jr. Karol. 2006. Dziennik wypadków, t. V: (1973–1977), Kraków ; Giełżyński Witold. 1964–1965. Jaworski Tadeusz Wacław (1874–1956), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 11, red. E. Rostworowski, Wrocław, s. 113 ; Grzymała-Siedlecki Adam. 1937. Drzymała. (Wspomnienie o ś. p. Michale Drzymale, zmarłym d. 25 b. m. w Grabowie, w pow. wyrzyskim, w 80-tym roku życia), „Kurjer Warszawski”, t. 117, s. 4 ; Laskowski Edward. 2015. Michał Drzymała, http://www.historiarakoniewic.pl/michal-drzymala/ (dostęp 31.12.2018 r.) ; Leśniewska Inga. 2005. Wokół struktury mitu Michała Drzymały, „Acta Universitstis Lodziensis. Folia Historica”, t. 29, s. 57–72 ; Mazan Leszek. 1977. Wóz, który wjechał do historii, „Przekrój”, nr 1664, s. 5–6 ; Pawelczyk Janusz. 2012. Przodkowie kaszubskiego Drzymality Augustyna Pawelczyka, czyli jak zostałem genealogiem rodziny, „Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo”, s. 111–120 ; Podgóreczny Józef. 1971. Michał Drzymała. Prawda, legendy, anegdoty, b.m.w. ; Powszechna wystawa krajowa. 1929. Powszechna wystawa krajowa. Poznań. Maj–wrzesień 1929. Katalog, Poznań ; Przyklęk Stefan. [ok. 1910]. Drzymała. Polka na fortepian, Warszawa ; Rączkowski Józef. 1908. Wóz Drzymały. Obraz sceniczny z dziejów 1907 roku, Kraków ; Tetter Jan. 1986. Jestem chłop historyczny, Warszawa ; Wajda Kazimierz. 1962. Wóz Drzymały. Wieś wielkopolska i pomorska w walce z germanizacją, Poznań ; Wielicka Izabela. 2017. Śladami wozu Michała Drzymały, http://www.wielkopolska-country.pl/ component/k2/item/277-sladami-wozu-michala-drzymaly (dostęp 31.12.2018 r.) ; Zaleski Zygmunt. 1939–1946. Drwęski Jarogniew (1875–1921), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 5, red. W. Konopczyński, Kraków, s. 405 ; Żebrowska Sabina. 1979. Franciszek Pepliński (1878–1958), [w:] Zasłużeni ludzie Pomorza Nadwiślańskiego okresu zaboru pruskiego. Pomorze Gdańskie, Gdańsk

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

67

Issue:

2

Start page:

275

End page:

285

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:87297 ; oai:rcin.org.pl:87297 ; 0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM67.2019.2.007

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information