Object structure

Title:

Pałac w Teofilpolu w świetle inwentarzy XIX-wiecznych, Andrzej Betlej, Kraków, 2016 : [recenzja]

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 2

Creator:

Sobczyńska-Szczepańska, Mirosława

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

history of material culture

References:

Aftanazy Roman. 1994. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, cz. 2: Ziemie ruskie Korony, t. 5. Województwo wołyńskie, Warszawa
Baliński Michał, Lipiński Tymoteusz. 1845. Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym opisana, t. 2, cz. 2, Warszawa
Betlej Andrzej. 2010. Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku, Kraków
Giżycki Jan Marek [Wołyniak]. 1910. Spis ważniejszych miejscowości w powiecie staro konstantynowskim na Wołyniu, Stary Konstantynów
Karłowicz Jan. 1894–1905. Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia […], Kraków
Kowalczyk Jerzy. 1997. Rezydencje późnobarokowe na Wołyniu, „Przegląd Wschodni”, t. 4, z. 1, s. 25–73
La storia. La storia dell’anno MDCCXXXVII divisa in quattro libri […], Amsterdam, b.r.w.
Morawski Wojciech, Szawłowska Sylwia. 2006. Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku, Warszawa
Raczyński Edward. 1841. Obraz Polaków i Polski w XVIII wieku, czyli zbiór pamiętników […], t. 9, Poznań
[Sikorski] Marianus a S. Stanislao. 1753. Hypomnema Ordinis Discalceatorum Sanctissima Trinitatis, Redemptionis Captivorum […], Varsavia
Słownik geograficzny. 1892. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 12, Warszawa
Słownik geograficzny. 1902. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 15, cz. 2, Warszawa
Słownik. 1958–1969. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Warszawa 1958–1969; wersja elektroniczna: http://sjp.pwn.pl/doroszewski/
Sobczyńska-Szczepańska Mirosława. 2011. Kościół i klasztor trynitarzy w Teofilpolu. Na marginesie książki Andrzeja Betleja Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku, Kraków, Wydawnictwo Societas Vistulana 2010, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 73, z. 1/2, 2011, s. 224–233
Sobczyńska-Szczepańska Mirosława. 2017. Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Katowice

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

67

Issue:

2

Start page:

287

End page:

292

Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM67.2019.2.008

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences