Object structure

Title:

Kartoteka przypadków klinicznych chorób nerwowo-mięśniowych (2012) - opis 14/12

Creator:

Fidziańska-Dolot, Anna (1930-2015)

Contributor:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Zakład Badawczo-Leczniczy Chorób Nerwowo-Mięśniowych

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Badanie wycinka mięśniowego w mikroskopie świetlnym

Subject and Keywords:

Palmitylo -transferaza karnityny - niedobor ; Quadriceps sinister

Abstract:

Rozpoznanie: Podejrzenie niedoboru palmitylo-transferazy karnityny Fig. 1,2,3. Widoczne wyraźne zmiany w obrębie niektórych mitochondriów. Charakteryzują się one zatartymi grzebieniami lub ubytkiem grzebieni mitochondrialnych i obecnością drobnych homogennych wtrętów. Miejscami występują krople tłuszczu.

Resource Type:

Dokument mieszany ; Fotografia naukowa

Format:

pdf

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: