Object structure

Title:

Sposoby istnienia historii w twórczości filozoficznej i literackiej Stanisława Brzozowskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literack, Z. 3 (2005)

Creator:

Fiołek, Krzysztof

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

history ; polish literature ; literary studies

References:

1. F. R. Ankersmit, Historiografia i postmodernizm. Przeł. E. Domańska. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybrał, oprac., przedmowa R. Nycz. Kraków 1997, s. 145-172.
2. B. Baczko, Absolut moralny ifaktyczność istnienia. W zb.: Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego. Red. A. Walicki, R. Zimand. Kraków 1974, s. 127-178.
3. F. Braudel, Historia i trwanie. Przeł. B. Geremek. Wyd. 2. Warszawa 1999.
4. S. Brzozowski, Kultura i życie. Wstęp A. Walicki. Warszawa 1973.
5. S. Brzozowski, Epigenetyczna teoria historii. W: Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej. Wstęp A. Walicki. Kraków 1990.
6. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Kraków 2001.
7. S. Brzozowski, Listy. Oprac., przedmowa, komentarz, aneksy M. Sroka. T. 1. Kraków 1970.
8. S. Brzozowski, Pamiętnik. Fragmentami listów autora i objaśnieniami uzupełnił O. Ortwin. Wstęp A. Mencwel. Warszawa 2000.
9. S. Brzozowski, Płomienie. Z papierów po Michale Kaniowskim [...]. Warszawa 1996.
10. S. Brzozowski, Sam wśród ludzi. Oprac. M. Wyka. Wrocław 1979. BN I 228.
11. S. Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka. Wstęp T. Burek. Kraków-Wrocław 1984.
12. T. Burek, Proces o romantyzm. „Odra” 1972, nr 10, s. 37-51.
13. E. Domańska, Wokół metahistorii. Wstęp w: H. White, Poetyka pisarstwa historycznego. Przeł., red. E. Domańska, M. Wilczyński. Kraków 2000, s. 7-30.
14. K. Dybciak, Personalistyczna krytyka literacka. Wrocław 1981.
15. L. Kołakowski, Kultura ifetysze. Zbiór rozpraw. Warszawa 1967.
16. L. Kołakowski, Obecność mitu. Wrocław 1994.
17. A. Mencwel, „No! Io non sono morto...” Jak czytać „Legendę Młodej Polski”? Kraków 2001.
18. Z. Milewski, Historyczny charakter człowieka i poznanie przeszłości w ujęciu Stanisława Brzozowskiego. „Historyka. Studia Metodologiczne” t. 14 (1984), s. 103-114.
19. Cz. Miłosz, Przypis po latach. W: Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim. Kraków 2000.
20. M. Podraza-Kwiatkowska, Somnambulicy - dekadenci - herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski. Kraków 1985.
21. K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiary. Historia i flozofia w myśli średniowiecza. Warszawa 1968.
22. K. Pomian, Wartości i siła: dwuznaczności Brzozowskiego. W zb.: Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego. Red. A. Walicki, R. Zimand. Kraków 1974, s. 43-98.
23. A. Walicki, Stanisław Brzozowski i filozofia polskiego romantyzmu. „Studia Filozoficzne” 1969, nr 4, s. 25-52.
24. A. Werner , Ja i Naród, czyli Stanisława Brzozowskiego antynomie wolności. „Twórczość” 1966, nr 6, s. 55-72.
25. A. Werner , Stanisław Brzozowski. W zb.: Literatura okresu Młodej Polski. Red. K. Wyka, A. Hutnikiewicz, M. Puchalska, J. J. Lipski. T. 4. Kraków 1977, s. 549-617.
26. K. Wyka, O ocenie myśli Brzozowskiego. W: Stara szuflada i inne szkice z lat 1932-1939. Oprac. M. Urbanowski. Kraków 2000.

Issue:

3

Start page:

89

End page:

106

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education