Object structure

Title:

S. Żeromski, Pisma zebrane. T. 34-36. Oprac. J. Adamczyk.Warszawa 2001-2003. - W. S. Reymont, Korespondencja 1890–1925. Oprac. B. Koc.Warszawa 2002

Subtitle:

Pamiętnik Literack, Z. 3 (2005)

Creator:

Fita, Stanisław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Stefan Żeromski’s correspondence ; Żeromski’s biography ; Zeromski’s works ; Władysław Reymont’s correspondence ; Reymont’s biography ; Henryk Sienkiewicz’s correspondence ; edition of letters

References:

1. Z. J. Adamczyk, O korespondencji Stefana Żeromskiego. W zb.: Stefan Żeromski. 1864-1925. Studia i materiały. Red. A. Stawarz. Warszawa 2003. ; 2. J. Czempiński, Kasa Literacka. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy. 1899-1929. Warszawa 1929. ; 3. B. Kocówna, Wstęp. W: W. S. Reymont, Listy do rodziny. Oprac. T. Jodełka-Burzecki, B. Kocówna. Warszawa 1976. ; 4. B. Kocówna, C. Hruszka, Reymont w Kołaczkowie. „Przegląd Humanistyczny” 1973, nr 1. ; 5. Listy Reymonta do Żeromskiego. Oprac. Z. J. Adamczyk. „Wiadomości Kulturalne” 1996, nr 4. ; 6. Listy Stefana Żeromskiego z lat 1896-1897. „Ruch Literacki” 1935, nr 7/8. ; 7. B. Olszewicz, Lista strat kultury polskiej. Warszawa 1947. ; 8. Reymont. Radość i smutek czytania. Red. J. Rohoziński. Pułtusk 2001. ; 9. Reymont w Ameryce. Listy do Wojciecha Morawskiego. Oprac., wstęp L. Orłowski. Warszawa 1970. ; 10. Reymont we Francji. Listy do tłumacza „Chłopów" F.-L. Schoella. Oprac. B. Miazgowski. Warszawa 1967. ; 11. Rok Mickiewiczowski. Księga pamiątkowa wydana staraniem Kółka Mickiewiczowskiego we Lwowie. Cz. 2: Kronika Mickiewiczowska 1898. Oprac. A. Bieńkowski. Lwów 1899. ; 12. H. Sienkiewicz, Felietony warszawskie 1873-1882. Wybór, oprac. S. Fita. Warszawa 2002. ; 13. R. Wierzbowski, Z krakowskich i lwowskich kontaktów Reymonta. „Prace Polonistyczne” seria 24, 1968. ; 14. F. Ziejka, Paryż młodopolski. Warszawa 1993. ; 15. S. Żeromski, Listy do Henryka Bukowskiego. Oprac., wstęp W. Wasilewska. Warszawa 1975.

Issue:

3

Start page:

236

End page:

249

Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

×

Citation

Citation style: