Object

Title: "Inżynier dusz ludzkich" w muzeum literatury dawnej : nad książką Heleny Bobińskiej "Soso"

Creator:

Obremski, Krzysztof

Date issued/created:

2003

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2003)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Abramowska, Ład i Fortuna. O tragedii renesansowej w Polsce. Wrocław 1974. ; 2. Arystoteles, Analityki pierwsze, I 33. W: Dzieła wszystkie. Oprac. K. Leśniak. Warszawa 1990. ; 3. Św. Augustyn, De doctrina Christiana. / O nauce chrześcijańskiej. Przeł., wstęp i komentarz J. Sulowski. Warszawa 1989. ; 4. „Cały świat nie pomieściłby ksiąg". Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne. Oprac. W. Rzepka, W. Wydra. Warszawa 1996. ; 5. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tłum. i oprac. A. Borowski. Kraków 1997. ; 6. H. Dziechcińska, Biografistyka staropolska w latach 1476-1627. Wrocław 1971. ; 7. H. Dziechcińska, Panegiryk. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze - renesans - barok. Red. T. Michałowska. Przy współudz. B. Otwinowskiej, E. Sar- nowskiej-Temeriusz. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław 1998, s. 613. ; 8. M. Głowiński, O baśni totalitarnej. Stalin - czarodziej. W zb.: Andersen - baśń wobec świata. Materiały z sesji literackiej (Gdańsk, 21-22 kwietnia 1995). Gdańsk 1997, s. 76-81. ; 9. M. Głowiński, Rytuał i demagogia. Warszawa 1992. ; 10. A. T. Hanson, Typologia. Hasło w: Słownik wiedzy biblijnej. Red. B. M. Metzger, M.D. Coogan.Przeł. A. Karpowicz [iinni].Konsultacja wyd.polskiego W. Chrostowski. Wyd. 3. Warszawa 1999, s. 780-781. ; 11. S. Hosius, Epistolae tum etiam eius orationes, legationes. Ed. F. Hipler, V. Zakrzewski. T. 1. Cracoviae 1879. ; 12. Józef Stalin. Krótki życiorys. Oprac. J. Aleksandrow [i inni]. Warszawa 1949. ; 13. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. T. 2. Paryż 1976. ; 14. R. Kupiecki, „Natchnienie milionów". Kult Stalina w Polsce 1944-1956. Warszawa 1993. ; 15. Lenin o literaturze. Warszawa 1951. ; 16. J. Łukasiewicz, Mitologie socrealizmu. „Odra” 1996, nr 11, s. 36-44. ; 17. K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane. T. 1. Warszawa 1949. ; 18. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. Warszawa 1986. ; 19. P. Nehring, Topika wczesnych łacińskich żywotów świętych. (Od „Vita Antonii” do „Vita Augustini"). Toruń 1999. ; 20. K. Obremski, Księgi kanoniczne i apokryf („Krótki kurs WKP (b)” - „Józef Stalin. Krótki życiorys ” - „Soso. Dziecięce i szkolne lata Stalina). W zb.: Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm. Red. D. Dąbrowska, P. Michałowski. Szczecin 2002. ; 21. Religia. Hasło w: Krótki słownik filozoficzny. Red. M. Rozental, P. Judin. [Przekł. z wyd. ros.] Warszawa 1955, s. 579. ; 22. M. K. Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer. /De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus. Przeł. M. Plezia. Oprac. S. Skimina. Wrocław 1954, s. 132. BPP, B 4. ; 23. W. Tomasik, Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie „propagandy monumentalnej”. Wrocław 1999. ; 24. A. Trzycieski, Żywot i sprawy poćciwego ślachcica polskiego, Mikołaja Reja. W: M. Rej, Żywot człowieka poczciwego. Oprac. J. Krzyżanowski. Wrocław 1956. BN I 152. ; 25. W. Weintraub, Paradoksy „poćciwości” Reja. W: Od Reja do Boya. Warszawa 1977. ; 26. T. Wilkoń, Polska poezja socrealistyczna w latach 1949-1955. Gliwice 1992.

Issue:

4

Start page:

133

End page:

164

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:121061 ; oai:rcin.org.pl:121061 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jul 20, 2020

In our library since:

Apr 19, 2020

Number of object content hits:

3

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/113261

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information