Object structure

Name:

axe (Antoniny) - metallographic analysis

Type of object:

artefact

Location:

Antoniny

Location- administrative unit (present):

Greater Poland

Location- administrative unit (former):

Poznań Province

Ownership:

Archeological Museum in Poznań; 1911:300

Characteristics of the object- technique:

forging

Characteristics of the object- raw material:

Copper-Cu

Characteristics of the object- weight:

731,6 g

Object description:

Siekierka - Antoniny pow. Chodzież, gm. Szamocin. Do analizy pobrano jedną próbkę: CL-121

Method of analysis:

Wstępne szlifowanie odbywało się na papierach karborundowych o ziarnistości 220, 320, 400 i 600 na mokro, następnie próbki wypolerowano w zwykły sposób na filcu za pomocą tlenku glinu. Próbki trawiono odczynnikiem składającym się z: 1 cz.25% NH3 + 1 cz.3% H202. Stosowano trawienie przez pocieranie w czasie od 3 do 15 sek.

Type of analysis:

metallographic analysis

Results:

Próbka CL - 121 – W stanie nie trawionym obserwuje się niewielką ilość porów powstałych prawdopodobnie na skutek wykruszania się wtrąceń niemetalicznych. Po wytrawieniu stwierdzono budowę krystaliczną o bardzo dużym ziarnie /fot. CL 0121 met/. Twardość: 150 HV 0,15. Przedmiot wykonano na drodze kucia prawdopodobnie na gorąco

Data:

1964

ID:

121-CL/1-3

Chronology:

luźne

Subject and Keywords:

szlify metalograficzne

Relation:

Documentation of metallurgical analyses of the archaeological artefact made at the Central Archeometric Laboratory in Warsaw ; Dokumentacja badań metaloznawczych zabytku archeologicznego wykonana w Centralnym Laboratorium Archeometrycznym w Warszawie

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style: