Object structure

Title:

Etnocentryzm: czy tylko jeden? Krytyczna analiza teorii „renesansów” Jacka Goody’ego

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 126 nr 3 (2019)

Creator:

Bielecki, Konrad

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

Summary in English. Abstract in English and Polish. ; p. 425-452

Subject and Keywords:

history - methodology ; Renaissance studies ; structuralism in historiography ; global history ; civilisation - history ; universal history ; comparative research ; Renaissance - historiography ; world history - historiography

Abstract:

The text is a critical analysis of Jack Goody’s theory of renaissances, which takes a closer look at how the author understood the renaissance and related phenomena. The deconstruction of the author’s statements, set in a broader critique of structuralist global history, reveals the shortcomings of this approach and its ineffectiveness in more detailed case studies.

References:

Bouwsma William J., The Interpretation of Renaissance Humanism, Service Center for Teachers of History, Washington 1959 ; Bouwsma William J., The Waning of the Renaissance, 1550–1640, Yale University Press, New Heaven 2002 ; Braudel Fernand, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVIII wiek, t. 1–3, red. nauk. Jacek Kochanowicz, PIW, Warszawa 1992 ; Brotton Jerry, The Renaissance Bazaar. From the Silk Road to Michelangelo, Oxford University Press, Oxford 2002 ; Brucker Gene, Renaissance Florence, Wiley, New York 1969 ; Buck-Morss Susan, Hegel, Haiti i historia uniwersalna, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014 ; Burckhardt Jacob, Kultura odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia, PIW, Warszawa 1991 ; Burke Peter, Renesans, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009 ; Burke Peter, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, PIW, Warszawa 1991 ; Burke Peter, Jack Goody and the Comparative History of Renaissances, „Theory, Culture & Society” 26, 2009, 7–8, s. 16–31 ; Burkhardt Johannes, Stulecie reformacji w Niemczech (1517–1617). Między rewolucją medialną a przełomem instytucjonalnym, Wiedza Powszechna, Warszawa 2009 ; Chymkowski Roman, Arabskie Przebudzenie, modernizacja i postkolonializm, „Kultura Współczesna” 2014, 1, s. 46–56 ; Cook Harold J., Matters of Exchange. Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age, Yale University Press, New Haven 2007 ; Dabashi Hamid, The Arab Spring. The End of Postcolonialism, Zed Books, London 2012 ; Deszczyńska Martyna, Uwagi o teorii sekularyzacji i sekularyzmie w naukach humanistycznych, KH 122, 2015, 4, s. 749–757 ; Giesecke Michael, Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informationsund Kommunikationstechnologien, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1994 ; Gombrich Ernst H., Od odrodzenia litery do reformy sztuk. Niccolò Niccoli i Filippo Brunelleschi, w: idem, Pisma o sztuce i kulturze, wyb. i oprac. Richard Woodfield, Universitas, Kraków 2011, s. 411–435 ; Goody Jack, Literacy in Traditional Societies, Cambridge University Press, Cambridge 1968 ; Goody Jack, Economy and Feudalism in Africa, „Economic History Review” 22, 1969, 3, s. 393–405 ; Goody Jack, Technology, Tradition, and the State in Africa, Oxford University Press, London 1974 ; Goody Jack, Renesans czy tylko jeden?, Czytelnik, Warszawa 2012 ; Goody Jack, Kradzież historii, PWN, Warszawa 2009 ; Goody Jack, Capitalism and Modernity. The Great Debate, Polity, Cambridge 2004 ; Guriewicz Aron, Jednostka w dziejach Europy (średniowiecze), Marabut, Gdańsk 2002 ; Lewalski Krzysztof, Sekularyzacja – droga do wypełnienia misji chrześcijaństwa?, KH 122, 2015, 4, s. 799–806 ; Lewis Clive Staple, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995 ; Lughod Janet Abu, Europa na peryferiach. Średniowieczny system-świat w latach 1250– 1350, Marek Derewiecki, Kęty 2012 ; Obeyesekere Gananath, The Apotheosis of Captain Cook. European Mythmaking in the Pacific, Princeton University Press, New Jersey 1997 ; Przybysz Piotr, Liberalna koncepcja jednostki a marksizm, w: Marksizm, liberalizm, próby wyjścia, red. Leszek Nowak, Piotr Przybysz, Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 135–157 ; Renaissances Before the Renaissance. Cultural Revivals of Late Antiquity and the Middle Ages, red. Warren Treadgold, Stanford University Press, Stanford 1984 ; Sahlins Marshall, Wyspy historii, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006 ; Sahlins Marshall, Jak myślą „tubylcy”. O kapitanie Cooku, na przykład, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007 ; Swianiewicz Jan, Możliwość makrohistorii. Braudel, Wallerstein, Deleuze, Wydawnictwo Naukowe UMK, Warszawa 2014 ; Thode Heinrich, Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien, G. Grote’sche Verlagsbuchhandlung, Berlin 1885 ; Toffanin Giuseppe, Che cosa fu l’Umanesimo, G.C. Sansoni, Firenze 1929 ; Toffanin Giuseppe, Storia dell’Umanesimo, t. 1–3, Zanichelli, Bologna 1942 ; Toynbee Arnold J., A Study of History, t. 9, Oxford University Press, Oxford 1957 ; Trompf G.W., The Idea of Historical Recurrence in Western Thought. From Antiquity to the Reformation, University of California Publisher, Berkeley 1979 ; Wolf Eric R., Europa i ludy bez historii, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009 ; Wrzosek Wojciech, Historia – kultura – metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Leopoldinum, Wrocław 1995

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

126

Issue:

3

Start page:

425

End page:

452

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5903 ; 2451-1315 ; 10.12775/KH.2019.126.3.01

Source:

IH PAN, sygn. A.96/126/3 ; IH PAN, sygn. A.52/126/3 Podr. ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: