Object structure

Title:

Fragmenty rękopisów średniowiecznych – stan badań i perspektywy badawcze : średniowieczne fragmenty zachowane w Archiwum Państwowym w Szczecinie

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 57 (2019), Rozprawy

Creator:

Figaszewska, Karolina Kinga

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

p. 99-112

Subject and Keywords:

fragmentology ; State Archives in Szczecin ; bindings ; manuscripts ; Western Pomerania

Abstract:

In recent years, medieval “wastepaper baskets” of manuscripts have become the subject of intenseresearch in various scientifi c centres around the world. Despite the enormous work done by researchers, it stillremains unexplored in many places. The article presents initiatives taken to work out and digitize medieval manuscript fragments. The text also contains preliminary establishments from queries carried out in the State Archivesin Szczecin, the National Library and the Archives of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, during whichmore than a thousand medieval manuscript fragments were found being reused as bindings of archival units. Thepreserved fragments make it possible to partially reconstruct entire codices and shed new light on the almostcompletely unknown medieval offi cial book collections in Western Pomerania.

References:

Archiwum Książąt Wołogoskich w zasobach Archiwum Państwowego w Szczecinie i Landesarchiv Greifswald, oprac. A. Łazarek, U. Rodig, Warszawa–Greifswald–Szczecin 2005 ; Archiwum Państwowe w Szczecinie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Akta do 1945 roku, oprac. R. Gaziński, P. Gut, M. Szukała, Warszawa–Szczecin 2002 ; Barthold F., Geschichte von Rügen und Pommern, t. 4, cz. 2, Hamburg 1845 ; Birkenmajer A., W sprawie rejestracji i katalogowania opraw zabytkowych, w: Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego, Wrocław 1951, s. 105–121 ; Chlebus E., Elementy przybyszowe w oprawach późnogotyckich – formy, funkcje, terminologia, „Roczniki Biblioteczne”, 61, 2017, s. 67–84 ; Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, oprac. W. Wydra, W.R. Rzepka, wyd. 3, Wrocław 2004 ; Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, Wrocław 1971 ; Frederichs H., Missa sancti Ottonis, „Baltische Studien”, Neue Folge, 33, 1930, nr 1–2, s. 49–63 ; Haapanen T., Verzeichnis der mittelalterlichen Handschriftenfragmente in der Universitätsbibliothek zu Helsingfors. I. Missalia, Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja, t. 4, Helsingfors 1922 ; Haapanen T., Verzeichnis der mittelalterlichen Handschriftenfragmente in der Universitätsbibliothek zu Helsingfors. II. Gradualia, lectionaria missae, Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja, t. 7, Helsingfors 1925 ; Haapanen T., Verzeichnis der mittelalterlichen Handschriftenfragmente in der Universitätsbibliothek zu Helsingfors. III. Breviaria, Helsingfors Universitetsbiblioteks Skrifter, t. 16, Helsingfors 1932 ; Häbler K., Makulatur-Forschung, „Zentralblatt für Bibliothekswesen”, 1908, nr 25, s. 535–544 ; Inwentarz fragmentów rękopiśmiennych MsFragm A: nr 1 – Pergaminy. Rozpoczęto 30 maja 1969 r., rkps, Gniezno 1969 ; Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, oprac. J. Kaliszuk, S. Szyller, Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej, t. 3, Warszawa 2012 ; Latin Manuscripts of Medieval Norway. Studies in Memory of Lilli Gjerløw, red. E. Karlsen, Oslo 2013 ; Kartsovnik V., Folia Latina Hamburgensia. Die Fragmente lateinischer Handschriften vom 9. bis 16. Jahrhundert der Staatsund Universitäts-Bibliothek Hamburg, Hamburg 2009 ; Lewicka-Kamińska A., Narastanie zasobu starych druków Biblioteki Jagiellońskiej, „Przegląd Biblioteczny”, 32, 1964, nr 4, s. 209–221 ; Medem F.L. von, Das Kӧnigliche Provinzial-Archiv zu Stettin, „Zeitschrift für Archivkunde, Diplomatik und Geschichte”, 2, 1835, s. 29–199 ; Podralski J., Zasada pertynencji terytorialnej w świetle materiałów Archiwum w Szczecinie, „Archeion”, 71, 1981, s. 29–48 ; Powitz G., Mittelalterliche Handschriftenfragmente der Stadtund Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Frankfurt am Main 1994 ; Turek-Kwiatkowska L., Z dziejów służby archiwalnej. Archiwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1808–1914, Warszawa 1968 ; Wielopolski A., Archiwum Książąt Szczecińskich, „Archeion”, 38, 1962, s. 29–67 ; Wstęp do inwentarza zbioru akt Rękopisy i Spuścizny [Manuskripte und Nachlässe] z lat 1321–1946, oprac. J. Podralski, Szczecin 1994, mszp w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie ; Wstęp do inwentarza zespołu Archiwum Książąt Wołogoskich [Herzoglich Wolgaster Archiv] [1401] 1532–1638 [1732], oprac. A. Łazarek, Szczecin 2002–2003, mszp w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie Wstęp do inwentarza zespołu Kościoła NMP w Gryficach, oprac. J. Podralski, Szczecin b.d.w., mszp w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie ; Wstęp do inwentarza zespołu Kościoła św. Jakuba w Szczecinie, oprac. J. Podralski, Szczecin b.d.w., mszp w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie ; Wstęp do inwentarza zespołu 65/37 Fundacja Najświętszej Marii Panny w Szczecinie, oprac. B. Frankiewicz, Szczecin 1985, mszp w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie ; Wstęp do inwentarza zespołu nr 65/9 Kapituła Katedralna w Kamieniu Pomorskim (Domkapitel Kammin), oprac. H. Lesiński, Szczecin 1968, mszp w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie ; Zawisza A., Kompaturki – nowe podejście do problemu, „Notes Konserwatorski”, 15, 2012, s. 149–155

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

57

Start page:

99

End page:

112

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2019.04

Source:

IH PAN, sygn. B.88/57 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/57 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

×

Citation

Citation style: