Object structure

Title:

Dyscyplina rynkowa jako metoda ograniczania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/47/2013

Creator:

Bitner, Michał ; Cichocki, Krzysztof

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

38 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 29-31

Subject and Keywords:

Stopa procentowa ; Dyscyplina rynkowa ; Dług ; Ryzyko kredytowe ; Nadwyżka operacyjna

Abstract:

Przedstawiono efektywność funkcjonowania dyscypliny rynkowej jako metody ograniczania długu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Autorzy omawiają teoretyczne podstawy dyscypliny rynkowej oraz wyniki badań empirycznych obrazujących zależność między wysokością stopy oprocentowania kredytów a wybranymi zmiennymi wpływającymi na ocenę rozmiarów ryzyka kredytowego. Przez większość badanego okresu (2007-2011) podstawowe kryteria pozwalające na ocenę ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego nie miały istotnego wpływu na koszt kredytu. Także wysoki rating nie wpływa w polskich warunkach na obniżenie kosztu pozyskania środków pożyczkowych. Przedstawiono wnioski z przeprowadzonych analiz oraz propozycje rekomendacji zmian, np. reguł fiskalnych zawartych w przepisach prawa, mogących przyczynić się do zwiększenia dyscypliny na rynku instrumentów dłużnych jednostek samorządu terytorialnego.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Report

Source:

RB-2013-47

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: