Object structure

Name:

przedmiot fragment (Brześć Kujawski) - analiza metalograficzna

Type of object:

zabytek ruchomy

Location:

Brześć Kujawski

Location- administrative unit (present):

kujawsko-pomorskie

Location- administrative unit (former):

bydgoskie

Ownership:

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne Łódź

Characteristics of the object- technique:

kucie ; Przedmiot wykonano na drodze kucia prawdopodobnie na gorąco

Characteristics of the object- raw material:

stop miedzi

Characteristics of the object- weight:

4,82 g

Object description:

Nieokreślony przedmiot z miedzi - Brześć Kujawski pow. Włocławek. Analiza: CL-1615

Method of analysis:

Wstępne szlifowanie odbywało się na papierach karborundowych o ziarnistości 220, 320, 400 i 600 na mokro, następnie próbki wypolerowano w zwykły sposób na filcu za pomocą tlenku glinu. Próbki trawiono odczynnikiem składającym się z: 1 cz.25% NH3 + 1 cz.3% H202. Stosowano trawienie przez pocieranie w czasie od 3 do 15 sek

Type of analysis:

analiza metalograficzna

Results:

W stanie nietrawionym obserwuje się bardzo dużą ilosc tlenków miedzi. Po wytrawieniu stwierdzono budowę krystaliczną z duzą ilością bliźniaków, Twardość 116 HV0,15

Data:

1968

ID:

1615-CL/1-2

Chronology:

neolit

Subject and Keywords:

materiałoznawcze badania zabytków archeologicznych ; chemiczne analizy metalu ; neolit

Relation:

Dokumentacja badań metaloznawczych zabytku archeologicznego wykonana w Centralnym Laboratorium Archeometrycznym w Warszawie

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: