Object structure

Title:

Nowe stanowiska dwulistnika muszego Ophrys insectifera w Tatrzańskim Parku Narodowym ; New localities of Ophrys insectifera in the Tatra National Park

Creator:

Binkiewicz, Bogusław

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 214-215 ; ISSN 0009-6172

Subject and Keywords:

Tatra National Park ; orchids ; Orchidaceae ; Ophrys insectifera

References:

Baumann H., Künkele S., Lorenz R. 2010. StorczykiEuropy i obszarów sąsiednich. Multico OficynaWydawnicza, Warszawa. ; Bernacki L., Błońska A., Wróbel I. 2014. Dwulistnikmuszy Ophrys insectifera L. na siedlisku antropogenicznymw Pienińskim Parku Narodowym.Pieniny – Przyroda i Człowiek 13: 27–32. ; Binkiewicz B., Binkiewicz K. 2011. Interesującerośliny naczyniowe muraw kserotermicznychw Boczkowicach na Wyżynie Miechowskiej.Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (5): 433–440. ; Borg-Karlson A., Groth I., Ägren L., Kullenberg B.1993. Form-specific fragances from Ophrys insectiferaL. (Orchidaceae) attract species of differentpollinator genera. Evidenee of sympatricspeciation? Chemoecology 4 (1): 39–45. ; Claessens J., Kleynen J. 2011. The flower of the Europeanorchid. Form and function. Publ. Claessens& Kleynen, Voerendaal. ; Kaźmierczakowa R., Poznańska Z. 1982. Storczykowaterezerwatu Wały na Wyżynie Miechowskiej.Wszechświat 83: 96–100. ; Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. 2014. Ophrys insectiferaL. Dwulistnik muszy. W: KaźmierczakowaR., Zarzycki K., Mirek Z. (red.). Polska czerwonaksięga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe.Wyd. III. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków:790–793. ; Kolanowska M., Naumowicz J., Naczk A., ŚwięczkowskaE. 2012. Dwulistnik muszy Ophrys insectifera(Orchidaceae) w Pienińskim Parku Narodowym– nowe stanowiska. Chrońmy PrzyrodęOjczystą 68 (2): 143–145. ; Kullenberg B. 1956. Field experiments with chemicalsexual attractants on aculeate Hymenopteramales. Zoologiska Uppsala 31: 253–354. ; Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczaniazbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa. ; Mirek Z. 1989. Osobliwości florystyczne SiwiańskichTurni w Tatrzańskim Parku Narodowym.Chrońmy Przyrodę Ojczystą 45 (4): 74–77. ; Mirek Z. 1990. Występowanie dwulistnika muszegoOphrys insectifera w Tatrzańskim Parku Narodowym.Chrońmy Przyrodę Ojczystą 46 (1):57–62. ; Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M.2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland.A checklist. Biodiversity of Poland 1. InstytutBotaniki im. W. Szafera PAN, Kraków. ; Mirek Z., Stawowczyk K. 2008. Dwulistnik muszy.Ophrys insectifera L. W: Mirek Z., Piękoś-MirkowaH. (red.). Czerwona księga Karpat polskich.Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN,Kraków: 474–476. ; Nowak T., Delimat A. 1997. Stanowiska trzech gatunkówstorczykowatych w Małych Koryciskachw Tatrzańskim Parku Narodowym. ChrońmyPrzyrodę Ojczystą 53 (3): 72–74. ; Piątek G., Vončina G. 1995. Stanowisko dwulistnikamuszego Ophrys insectifera w Tatrach. ChrońmyPrzyrodę Ojczystą 51 (4): 67–68. ; Radwańska-Paryska Z. 1981. Notatki florystycznez Tatr i Podtatrza. Fragmenta Floristica et Geobotanica27 (3): 349–357. ; Rozporządzenie 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiskaz dnia 9 października 2014 r. w sprawieochrony gatunkowej roślin. Dz.U. 2014, poz. 1409. ; Szlachetko D.L. 2001. Flora Polski. Storczyki. MulticoOficyna Wydawnicza, Warszawa. ; Walusiak E., Gawryś W. 2007. Nowe stanowisko dwulistnika muszego Ophrys insectifera L. w TatrzańskimParku Narodowym. Chrońmy PrzyrodęOjczystą 63 (5): 103–108. ; plants in Poland. W: Mirek Z., Zarzycki K.,Wojewoda W., Szeląg Z. (red.). Red list of plantsand fungi in Poland. W. Szafer Insitute of Botany,Polish Academy of Sciences, Kraków: 11–20.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

71

Issue:

3

Start page:

207

End page:

215

Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style: