Object structure

Title:

Die Feldspitzmaus - Crocidura leucodon (Hermann) in den nordöstlichen Gebieten Polens; Występowanie zębiełka białawego - Crocidura leucodon (Hermann) na terenie północno-wschodniej Polski

Creator:

Buchalczyk, T.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1958

Description:

Na podstawie materiału pochodzącego z wypluwek sów autor ustalił występowanie zębiełka białawego - Crocidura leucodon (Hermann) na terenie północno-wschodniej Polski (mapa Nr 1). Gatunek ten nieznacznie przekracza 53° północnej szerokości geograficznej. Na badanym terenie zębiełek białawy trzyma się przede wszystkim terenów miejskich i podmiejskich (warzywnictwo). Zdecydowanie unika większych kompleksów leśnych (mapa Nr 2). W serii 155 czaszek badanego gatunku znaleziono jedną czaszkę z wyraźną anomalia uzębienia przejawiającą się w obustronnej redukcji ilości zębów jednostożkowych z trzech do dwóch. Ilość zębów tego osobnika wynosi więc nie 28, a tylko 26 (Fot. 1, Tablica X). Autor po przejrzeniu materiału J. i W. Serafińskich pochodzącego z Doliny Nidy i porównaniu go z własnym materiałem wypluwkowym i alkoholowym, stwierdza, że 6 czaszek oznaczonych przez wyżej wymienionych jako Crocidura russula russula (Hermann) należą do gatunku Crocidura leucodon (Hermann). Acta Theriologica 2 (): 55-70, 1958

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Crocidura leucodon ; distribution ; morphology ; teeth ; skull

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

2

Issue:

3

Start page:

55

End page:

70

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.58-3

Source:

click here to follow the link

Language:

ger ; sum. pol

Coverage:

pp. 55-70

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Original in:

Library of the Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: