Object structure

Title:

Untersuchungen über die Schädelvariabilität des Wildschweines, Sus scrofa L. aus Nordostpolen; Badania nad zmiennością czaszki dzika, Sus scrofa L. z północno-wschodniej Polski

Creator:

Caboń, K.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1958

Description:

Autorka zbadała 93 czaszki dzików z Białowieskiego Parku Narodowego i sąsiadujących nadleśnictw. Opisano rozwój i wzrost czaszki, szeroki wachlarz zmienności wymiarów czaszki i jej wskaźników ze zwróceniem uwagi na dymorfizm płciowy. Autorka stwierdza, że dziki białowieskie należą do dużych form Sus scrofa L. i mogą być zaliczone do podgatunku Sus scrofa atilla Thomas. Autorka przypuszcza, że do tej samej grupy zaliczyć należy dziki z terenów Polski w ogóle, oraz dziki wschodnioniemieckie. Acta Theriologica 2 (): 107-140, 1958

Subject and Keywords:

Białowieża forest ; North-east Poland ; Polska ; skull variability ; Sus scrofa

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

2

Issue:

6

Start page:

107

End page:

140

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.58-6

Source:

click here to follow the link

Language:

ger ; sum. pol

Coverage:

str. 107-140

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: