Object structure

Title:

Craniometrical measurements of scandinavian squirrels and their distribution; Pomiary kraniometryczne wiewiórek skandynawskich i ich rozmieszczenie

Creator:

Sidorowicz, J.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1961

Description:

Na podstawie analizy pomiarów kraniometrycznych 158 czaszek wiewiórek pochodzących z Półwyspu Skandynawskiego, autor stwierdził, iż na terenie tym nie wystepuje zjawisko zmienności geograficznej, znajdujące swój wyraz w wielkości czaszki. Z tego względu autor sądzi, iż mamy tu do czynienia tylko z jednym podgatunkiem - wiewiórką północno-europejską - Sciurus vulgaris vulgaris, Linnaeus 1758. Formy opisywane dotychczas jako Sciurus vulgaris vulgaris Kerr, 1792 są tylko synonimami formy vulgaris. Podgatunek ten jest polymorficznym pod względem ubarwienia. Porównując gatunek wiewiórki północno-europejskiej z okazami należącymi do podgatunku wiewiórki środkowo-europejskiej - Sciurus vulgaris fuscoater (Altum, 1876) pochodzącymi z terenu Polski, widzimy istnienie dużych różnic wielkościowych. Są to wyraźnie odgraniczone rasy geograficzne (Tabela 2).

Subject and Keywords:

craniometrical measurements ; craniometric measurements ; distribution ; measurements ; Sciurus vulgaris fuscoater ; Sciurus vulgaris vulgaris

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

5

Issue:

17

Start page:

253

End page:

261

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.61-17

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; s um . eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund