Object structure

Title:

The method of quantitative determining of the food composition of rodents

Creator:

Gębczyńska, Z. ; Myrcha, A.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1966

Description:

Opracowano metodę ilościowego oznaczania składników roślinnych treści żołądkowej gryzoni. Sporządzano mieszaniny wysuszonych drobnych fragmentów części wegetatywnych i nasion kilku gatunków roślin w znanych proporcjach wagowych i rozcieńczano je dodając na mg mieszanki 0,04 ml wody. Po dokładnym wymieszaniu określano pod mikroskopem powierzchnię zajmowaną przez wszytkie fragmenty roślinne znajdujące sie w polu widzenia mikroskopu.

Subject and Keywords:

food composition ; International Biological Program ; plant components ; quantitative analysis ; rodent project ; rodents ; stomach contents

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

11

Issue:

16

Start page:

385

End page:

390

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.66-16

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; streszcz. eng ; pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego