Object structure

Title:

Variation of morpho-physiological indices of blood in Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)

Creator:

Kostelecka-Myrcha, A.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1967

Description:

Przeprowadzone badania nad obrazem krwi nornicy rudej pozwalają stwierdzić, że morfologiczny mechanizm adaptacyjny, zapewniający odpowiednio wysoki poziom funkcji hemoglobiny, zależy od środowiskowych i fizjologicznych sytuacji organizmu. Mechanizm ten polega na zmianie wartości Hb we krwi i podporządkowanej jej, wprost proporcjonalnej zmianie hematokrytu, dzięki czemu wewnątrzkomórkowa koncentracja hemoglobiny jest zawsze prawie jednakowa.

Subject and Keywords:

blood indices ; Clethrionomys glareolus ; hemoglobin content ; morphological variations ; seasonal variations ; variation

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

12

Issue:

13

Start page:

191

End page:

222

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.67-20

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; sum . eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund