Object structure

Title:

Bisoniana XXIII. The state of studies on hybridisation of European bison and domestic cattle

Creator:

Krasińska, M. ; Pucek, Z.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1967

Description:

Autorzy dokonali krótkiego przeglądu badań nad hybrydyzacją żubra z bydłem, bardziej szczegółowo omawiając wyniki uzyskane w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży. W doświadczeniu tym wykazano możliwość obustronnych krzyżówek żubra z dwoma rasami bydła (czerwonym polskim i nizinnym czarno-białym). Najważniejsze kierunki badań to: dziedziczenie cech eksterieru, zachowanie się mieszańców, płodność mieszańców obu płci, dziedziczenie długości ciąży samic krytych samcami obcego gatunku (Tabela 2), heterozja wzrostu hybrydów. Autorzy sugerują możliwość praktycznego wykorzystania mieszańców żubra z bydłem dla celów produkcyjnych.

Subject and Keywords:

Białowieża Forest ; Bison bonasus ; Bos taurus x Bison bonasus ; domestic cattle ; hybrids

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

12

Issue:

27

Start page:

385

End page:

389

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.67-34

Source:

click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund