Object structure

Title:

Bisoniana XX. Current status of studies on the European bison blood properties

Creator:

Gasparski, J.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1967

Description:

Dokonano przeglądu badań nad fizjologicznymi właściwościami krwi żubra i stwierdzono, że dotyczyły one: 1) polymorfizmu czynników antygenowych, 2) serologicznej specyficzności surowic żubrów 3) serologicznych właściwości globulin surowicy oraz 4) polymorfizmu hemoglobin i transferin. Prowadzono też porównawcze badania nad właściwościami krwi żubrów, bydła domowego i hybrydów tych dwu gatunków. Badane żubry okazały się zwierzętami homozygotycznymi.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Bison bonasus ; blood properties ; haemoglobin polymorphism ; serologic specifity

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

12

Issue:

24

Start page:

361

End page:

365

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.67-31

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; streszcz. eng ; pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: