Object structure

Title:

Productivity investigation of an island population of Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780). I. Dynamics of cohorts

Creator:

Gliwicz, J. ; Andrzejewski, R. ; Bujalska, G. ; Petrusewicz, K.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1968

Description:

Materiały zawarte w niniejszej pracy pochodzą z badań nad izolowaną populacją Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780), żyjącą na 4 ha wyspie na jez. Bełdany. W ciągu roku (IV. 1966 - IV. 1967) przeprowadzono 6-krotną ocenę liczebności gryzoni metodą CMR (Tabela 1, Ryc. 1). Wskazano, że każdorazowa ocena wiernie oddaje liczbę osobników obecnych na powierzchni (Tabela 2)

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Clethrionomys glareolus ; cohort ; dynamics of cohorts ; island population ; Bełdany Lake ; productivity

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

13

Issue:

23

Start page:

401

End page:

413

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.68-23

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; streszcz. eng ; pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: