Object structure

Title:

Productivity investigation of an island population of Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780). II. Natality

Creator:

Bujalska, G. ; Andrzejewski, R. ; Petrusewicz, K.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1968

Description:

W ramach kompleksowych badań nad wolnożyjącą izolowaną populacją Clethrionomys glareolus określono rozrodczość tej populacji w jednym sezonie rozrodczym. Oparto się głównie na danych empirycznych, jak N - liczebność populacji, N♀ - liczebnośc samic, Nᵖ - liczebność samic ciężarnych (samice ciężarne wyróżniono analizując rozmazy pochwowe) oraz na informacjach z literatury, dotyczących tᵖ - czas trwania ciąży, L - liczby młodych w miocie.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Clethrionomys glareolus ; International Biological Program ; island population ; Bełdany Lake ; natality ; population ; productivity

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

13

Issue:

24

Start page:

415

End page:

425

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.68-24

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; sum . eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: