Object structure

Title:

The blood leukocytes in the postnatal development of the root vole

Creator:

Wołk, E.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1972

Description:

U 115 norników, Microtus oeconomus badano zmiany w liczbie i składzie leukocytów krwi obwodowej, związane z wiekiem. Norniki te pochodziły z kilkuletniej hodowli laboratoryjnej. Ogólną liczbę leukocytów obliczano w komorze Bürkera, a ich poszczególne formy określano na preparatach barwionych metodą Pappenheima. Wykreślono proste regresji, obrazujące zmiany w liczbie i składzie leukocytów w ciągu życia norników.

Subject and Keywords:

blood ; leukocytes ; Microtus oeconomus ; postnatal development ; Nornik północny ; leukocyty ; rozwój postnatalny

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

17

Issue:

2

Start page:

25

End page:

32

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.72-2

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; Streszcz. ang ; pol.

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: