Object structure

Title:

A population of Clethrionomys glareolus pirinus on the Vitosha Mountain, Bulgaria. II. Natality

Creator:

Markov, G. ; Bujalska, G. ; Christov, L.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1972

Description:

Badania nad Clethrionomys glareolus prowadzono w latach 1967 i 1968 stosując metodykę »Standard Minimum«. Wykreślono dynamikę liczebności samic ciężarnych, opierając się na danych empirycznych przeliczonych w oparciu o prostą regresji oraz na danych z literaury (odnośnie terminu rozpoczęcia i zakończenia sezonu rozrodczego) (Ryc. 1). Na tej podstawie oszacowano liczbę urodzonych według wzoru podanego na str. 338. Stwierdzono, że liczba urodzonych była w obu latach podobna i wynosiła 352 i 318 osobników (Tabela 2).

Subject and Keywords:

Clethrionomys glareolus pirinus ; natality ; population ; POPULACJA ZAMKNIĘTA ; rozrodczość ; Bulgaria

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

17

Issue:

25

Start page:

337

End page:

342

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.72-25

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; Sum. ang ; pol.

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund