Object structure

Title:

Estimation of small mammal using recapture methods: partitioning of estimator variables

Creator:

Smith, H. D. ; Jorgensen, C. D. ; Tolley, H. D.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1972

Description:

Ocena zagęszczenia małych ssaków jest skomplikowana z uwagi na trudności uzyskania dokładnych informacji odnośnie takich zmiennych populacji jak struktura przestrzenna, tempo wymierania, unikanie pułapki i stosunki zwierzę-pułapka. Największe trudności istnieją w ocenie śmiertelności, zmiennej ważnej dla oceny zagęszczenia, a często obejmującej też inne parametry.

Subject and Keywords:

density ; partitioning of estimator variables ; recapture methods ; small mammals ; drobne ssaki ; liczebność ; metoda powtórnych złowień ; estymator

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

17

Issue:

5

Start page:

57

End page:

66

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.72-5

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; Sum. ang ; pol.

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund