Object structure

Title:

Seasonal cycles of body weight and lipids in Richardson's ground squirrel, Spermophilus richardsonii elegans

Creator:

Zegers, D. A. ; Williams, O.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1977

Description:

Because of the significant linear correlation between body weight and lipid level, annual changes in body weight were related to a cycle in lipid for Spermophilus richardsonii elegans. Significant differences in mean weight between adult males and females were found both at emergence and immergence.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

body weight ; lipids ; Spermophilus richardsonii elegans ; sezonowe wahania ciężaru ciała ; sezonowe wahania poziomu lipidów

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

22

Issue:

29

Start page:

380

End page:

383

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

PDF

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.77-37

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; streszcz. ang.

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: