Object structure

Title:

Studies on the European hare. XXIV. Dynamics and production of the hare population in Poland

Creator:

Petrusewicz, K.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1970

Description:

Dane empiryczne (Tabela 1) wraz z procentem samic ciężarnych (Fig. 1) pozwoliły wyliczyć, że populacja zająca szaraka w Czempiniu rodzi rocznie średnio 81 osobików per 100 ha (Tabela 3). Śmiertelność wszystkich przezimków populacji w Czempiniu wynosiła 29% (Tabela 2). Stwierdzono, że stosunek tegorocznych do przezimków silnie się waha, ale już średnia z lat 5-ciu dla tej samej miejscowości oraz średnia z różnych miejscowości dla danego roku zbliża się do 1.0 (Tabele 4, 5).

Subject and Keywords:

dynamics population ; Lepus europaeus ; Poland ; population ; production ; zając szarak ; dynamika populacji ; dynamika produkcji

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

15

Issue:

26

Start page:

413

End page:

445

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.70-29

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; Streszcz. ang ; pol.

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego