Object structure

Title:

Dynamics of damage caused by wild boar to different agricultural crops

Creator:

Mackin, R.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1970

Description:

Celem pracy było uchwycenie prawidłowości w dynamice występowania szkód wyrządzonych na polach przez dziki (Sus scrofa Linnaeus, 1758) w rocznym cyklu rozwoju upraw polowych, porównanie wielkości szkód oraz okresów ich nasilenia w 3-ch rejonach kraju: południowo-zachodnim, środkowym, północno-wschodnim (Ryc. 1) oraz porównanie wielkości szkód w poszczególnych uprawach.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

different agricultural crops ; damage ; Sus scrofa ; dynamika szkód ; dzik ; szkody w uprawach rolnych

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

15

Issue:

27

Start page:

447

End page:

458

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.70-31

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; Streszcz. ang ; pol.

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: