Object structure

Title:

Bioenergetics of a root vole population

Creator:

Gębczyńska, Z.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1970

Description:

Na podstawie trzechletnich badań oszacowano wskaźniki bioenergetyczne oraz stosunki pokarmowe (Tabela 1) nornika północnego, Microtus oeconomus (Pallas, 1776). Poza tym dokonano oceny przepływu energii przez populację tego nornika, na tle produkcji netto torfowiska niskiego (Ryc. 1, 2). Ogólny stan biomasy roślinnej poglega wprawdzie niewielkim wahaniom w ciągu roku (Tabela 2) jednakże sezonowe zmiany masy zielonej są znaczne (Ryc. 3).

Subject and Keywords:

bioenergetics ; energy budget ; energy flow ; food relations ; Microtus oeconomus ; population ; Nornik północny ; stosunki pokarmowe ; wskaźniki bioenergetyczne

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

15

Issue:

3

Start page:

33

End page:

66

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.70-3

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; Sum. ang ; pol.

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: