Object structure

Title:

Changes in the gross body composition and the caloric value of the common voles during their postnatal development

Creator:

Sawicka-Kapusta, K.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1970

Description:

U polnika zwyczajnego (Microtus arvalis) w wieku od 0 do 30 dni zbadano zmiany składu chemicznego i wartości kalorycznej ciała. Przeanalizowano łącznie 123 zwierzęta, które podzielono na 7 klas wiekowych (0-1, 3, 6, 9, 12, 20, 30 dni) (Tabela 1). Wszystkie oznaczenia składników ciała wykonano w suchej masie. Zawartość tłuszczu w ciele polników określano ekstrahując go eterem w aparacie Soxhlet'a. Białko wyliczano z całkowitej ilości azotu oznaczonego metodą Kjeldahl'a. W piecu do spalań oznaczano zawartość popiołu. Wartość kaloryczną określono spalając próbkę tkanek zwierząt w bombie kalorymetrycznej.

Subject and Keywords:

gross body composition ; caloric value ; chemical composition of body ; postnatal development ; Microtus arvalis ; voles ; water content ; Polnik zwyczajny ; skład chemiczny ; wartość kaloryczna ciała ; rozwój postnatalny

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

15

Issue:

4

Start page:

67

End page:

79

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.70-4

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; Sum. ang ; pol.

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: