Object structure

Title:

The growth and net production in the common vole during postnatal period

Creator:

Wojciechowska, B.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1970

Description:

Oceniono produkcję netto w okresie od urodzenia do rozpoczęcia samodzielnego pobierania pokarmu, oraz wpływ ciężaru ciała samicy na liczbę i ciężar osobników urodzonych. Wnioski oparto na materiale 99 miotów z hodowli laboratoryjnej. Dane odnośnie zmian ciężaru ciała osobników dorosłych zebrano w terenie w roku 1967. Ciężar samicy wpływa na liczbę urodzonych w miocie (Tab. 1).

Subject and Keywords:

growth ; Microtus arvalis ; net production ; common vole ; postnatal development ; Nornik polny ; wzrost ; produkcja netto ; rozwój postnatalny

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

15

Issue:

5

Start page:

81

End page:

88

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.70-5

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; Streszcz. ang ; pol.

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: